Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA)
*
 
Hankkeen nimi   Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA)
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Kansallinen koordinaatiohanke (Espoo vastaa, mukana Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Porvoo, Lahti, Sodankylä, Eksote, KSSHP ja VSSHP) sekä Oulun oma osahanke.

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa digitaalinen eri päätelaitteilla toimiva palvelukokonaisuus (ODA - palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot / hyvinvoinnin arviot sekä sähköisen hyvinvointisuunnitelman. Palvelukokonaisuus integroidaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä muihin sähköisiin palveluihin (esim. ajanvaraus. turvallinen viestintä ja laboratoriotulosnäyttö). Palvelukokonaisuus mahdollistaa myös asiakkaan itse keräämien ja kirjaamien tietojen hyödyntämisen.

Järjestelmä on älykäs, eli se ohjaa asiakasta eri lähteistä saatuja tietoja yhdistämällä. Erillisten osien sijaan palvelut on integroitu kokonaisuudeksi. Kuntalaisen / asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuus muodostaa sujuvia, pitkälle automatisoituja itse- ja omahoidon palveluketjuja ja ohjaa käyttäjää oikea-aikaisesti tarkoituksen mukaisen palvelun / toiminnon piiriin. Hankkeessa turvataan palvelukokonaisuuden ylläpito ja edelleen kehittäminen kansallisesti yhteisesti sovitun hallintamallin mukaan.

Sisältö / toimenpiteet

Kehittämisen kohde:

 1. Koordinaatiohanke toteuttaa ja hankkii uuden sähköisen palvelukokonaisuuden. Oulun kaupunki saa järjestelmän käyttöönsä osallistumalla koordinaatiohankkeeseen. Lisäksi Oulu on mukana määrittelemässä palvelukokonaisuutta.
 2. Oulun osahanke sisältää palvelukokonaisuuden käyttöönottoon paikallisesti tarvittavan työn ja palvelut. Palvelukokonaisuus tulee laajasti sekä kuntalaisten että hyvinvointipalveluiden ammattilaisten käyttöön ja muuttaa perinteisiä toimintamalleja. Muutosten toteuttaminen vaatii viestinnän ja koulutuksen lisäksi monipuolista työpanosta.

Oulun osahankkeen tavoitteena on seuraavien pilottien toteuttaminen kehitettävän ODA palvelukokonaisuuden avulla

 • hyvinvointitarkastuksen ja - suunnitelman kehittäminen ja pilotointi paljon hyvinvointipalveluja tarvitsevien asiakkaiden ryhmässä (hyvinvointikeskus)
 • hyvinvointitarkastuksen - ja suunnitelman sekä hyvinvointiarvioiden kehittäminen ja pilotointi osana ikäihmisten ja vammaisten prosessia ja palveluohjausta. (palvelu- ja asiakas ohjaus)
 • älykkään oirearvion kehittäminen ja käyttöönotto osana hoidontarpeen arviota avosairaanhoidossa, sairausryhmät sovitaan kehittäjäkaupunkien kesken (avosairaanhoito)

Oulun osahankkeen muut tehtävät

 • osallistuminen hanke koordinaatioon; oman asiantuntemuksen tuominen määrittelyyn, kehittämiseen, testaamiseen, hankintaan, toteuttamiseen, pilotointiin ja käyttöönottoon
 • paikallisten järjestelmäintegraatioiden toteuttaminen ja käyttöönoton tuki
 • toiminnallisen muutosmallin työstäminen koordinaatiossa ja sen läpivieminen ja varmistaminen paikallisesti
 • vaikuttavuuden arvioinnin työstämiseen osallistuminen (tieto, mittarit)
 • hankehallinto
 • paikallinen ja alueellinen viestintä (kuntalaiset ja ammattilaiset)

Kustannukset ja rahoitus Oulun osatoteutusprojekti

Kustannukset: Toteutuneet kokonaiskustannukset 680 787,78 €. Rahoitus: 340 393,89 euroa Sosiaali- ja terveysministeriö (50 %) ja 340 393,89 euroa Oulun kaupunki (50 %).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2016
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut
Espoon kaupunki
Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Sirkka-Liisa Olli, s-posti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  OukaSTM
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi