Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla
*
 
Hankkeen nimi   Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaalle on saapunut ennätysmäärä turvapaikanhakijoita syksyn aikana. Maahanmuuttajien määrä tulee nousemaan, mutta määriä ei voi vielä arvioida tarkasti. Hanke aloitetaan suunnitellusti, ja tilanne arvioidaan uudestaan, kun turvapaikanhakijat ovat saaneet oleskeluluvat ja heistä tulee kuntalaisia. Maahanmuuton profiili on muuttunut, eivätkä palvelut tavoita yhdenvertaisesti maahanmuuttajia, koska kunnan tarjoamat palvelut kohdistuvat vain sosiaalipalvelun asiakkaisiin kotoutumisajan puitteissa. Suuri osa maahanmuuttajista jää jo alkuvaiheessa palveluverkon ulkopuolelle kuten ikäihmiset, vammaispalvelun asiakkaat, opiskelijat, kotiäidit ja työssäkävijät. Kehittämisen kohteena on kunnan, TE-toimiston palveluiden ja kolmannen sektorin kesken toimiva yhteistyön pilottimalli, jota voi valtakunnallisesti hyödyntää. Kustannustehokkuus on yksi tärkeä kriteeri yhteistyölle ja hankkeen avulla pystytään tulevaisuudessa alueellisesti toimimaan kustannustehokkaasti maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Päätavoitteena on kehittää maakunnalliset yhdenvertaiset alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut kaikille maahanmuuttajille. Kunnat voisivat nykyistä paremmin ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämmällä tavalla tuottaa palveluja verkostomaisen yhteistyön sekä sähköisten välineiden kuatta. Tällä tavalla palvelut eivät olisi aikaan, paikkaan, eivätkä kuntiin tai viranomaisiin sidottuja, vaan palveluja voitaisiin tuottaa asiakaslähtöisesti.

Hankkeen odotettavissa olevat tulokset:

1.Valtakunnalliseen käyttöön kehitelty alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden pilottimalli

2. Toimijoiden osaamisen ja asiantuntijoiden kasvattamisen verkostoyhteistyön kautta Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnallisen ja monialaisen toimijaverkoston luominen ja sen toiminnan kehittämisen malli, joka on myös hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

3. Sähköinen ohjaus- ja neuvontapalvelujen toimintamalli. (Pudasjärven kaupunki vastaa tästä toimenpidepaketista.) Luodaan sähköisten alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkosto, minkä kautta maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspalveluja tuotetaan yli kuntarajojen yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja niin, että jo kotoutuneet maahanmuuttajat itse tuottavat näitä palveluja oman kokemusosaamisensa sekä koulutusten kautta.

Rahoitussuunnitelma

2016

2017

2018

Yhteensä

ESR ja valtion rahoitus

169 779

171 279

171 279

512 337

Oulun kaupunki

56 593

57 093

57093

170 779

Yhteensä

226 372

228 372

228 372

683 116

Hankepartneri:Pudasjärven kaupunki, jonka budjetti 407 360 €. Oulu Pudasjärvi yhteensä 1 090 477 €.

Salkku ja painopiste: Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri, painopiste 2. Toimintaympäristöt ja -mallit

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2016
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Pudasjärven kaupunki
Hämeen ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Monikulttuurikeskus Villa Victor
Pudasjärven kaupunki
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, p. 044 703 1638, projektipäällikkö Mirja Syrjälä p. 040 183 4382. Projektikoordinaattori Markus Lepinoja, p. 050 369 6147.
Osa-aikaiset koordinaattorit Jani Paananen, p. 050 301 7277 ja Henri Huumonen, p. 044 703 1674. S-posti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Pudasjärvi: Marguerite Guibert, p. 050 463 8103, s-posti: marguerite.guibert(at)pudasjarvi.fi.
Liitteet  
Logot    
  Oulu-logoESR-logo
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi