Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

CONNECT, Collecting Nordic Best Practise Within Welware Technology - osallistuminen hankkeeseen
*
 
Hankkeen nimi   CONNECT, Collecting Nordic Best Practise Within Welware Technology - osallistuminen hankkeeseen
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Pohjoismaiden ministeriö on pyytänyt Oulun kaupungin Hyvinvointi-palveluja osallistumaan CONNECT - hankkeeseen, jossa tavoitteena on kerätä Pohjoismaiden parhaat käytännöt hyvinvointiteknologian käyttöönotossa. Hankkeeseen osallistuu kymmenen kaupunkia tai kuntayhtymää Pohjoismaista.

Tavoitteet

Pohjoismaisessa yhteistyössä luodaan optimaalinen prosessi hyvinvointiteknologian kanssa työskentelyyn, kootaan parhaat käytännöt ja työkalut prosessin eri vaiheisiin.Pohjoismaiden ministeriö pyysi Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluja osallistumaan CONNECT - hankkeeseen, jossa tavoitteena on kerätä Pohjoismaiden parhaat käytännöt hyvinvointiteknologian käyttöönotossa.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

16 467,20 euroa (100% rahoitus)

Ministerineuvosto maksoi hankkeeseen osallistumisesta 16 467,20 euroa (osallistuminen, loppuseminaarin järjestäminen).

Projektin tulokset

Luotiin yhdeksänvaiheinen prosessi ja työkalupakki hyvinvointiteknologian käyttöönottoon. Materiaali on saatavissa:

http://www.nordicwelfare.org/sv/Projekt/Valfardsteknologi/Connect/suomeksi/

Vaiheet ovat: visio, strategia, viestintäsuunnitelma, tarveanalysointi, markkinoiden arviointi, arviointimalli, hankintamalli, käyttöönottomalli ja vaikutusten tarkkailu. Yhteistyössä kuvattiin pohjoismaiden parhaat käytännöt kunkin vaiheen läpiviemiseen.

Projektin hyödyt

Projektiin osallistui kymmenen kuntaa, kaupunkia ja kuntayhtymää pohjoismaista. Mukaan oli kutsuttu kaksi eniten tai parhaiten hyvinvointiteknologian parissa toimivaa kuntaa jokaisesta pohjoismaista. Suomesta mukana olivat Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut sekä Eksote. Mukaan pyydettiin myös kansallisia, koordinoivia tahoja. Suomesta tässä roolissa oli THL. Osallistujat ovat nähtävissä: http://www.nordicwelfare.org/sv/Projekt/Valfardsteknologi/Connect/english/Participants/

Hankkeessa mukana oleminen toi oppia kuntien parhaista käytännöistä ja loi verkoston, joka toimii hyvinvointiteknologian parissa.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt

Työkalupakista ja muiden kuntien hyvistä käytännöistä voi oppia hyvinvointiteknologiaa käyttöönotettaessa.

Muut huomiot

Tässä projektissa erityisen hienoa oli verkoston syntyminen. Verkostossa voidaan vaihtaa kokemuksia uusista teknologioista. Hoitoprosessit ja sotepalvelut pohjoismaissa ovat suhteellisen samankaltaiset, aina ei tarvitse tehdä asioita itse, vaan voi oppia kysymällä toiselta. Koska hankkeeseen pyydettiin (ei haettu) toteuttajan Pohjoismaiden ministerineuvoston toimesta, Oulu osoitti olevansa edelläkävijä hyvinvointiteknologian saralla.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   31.12.2016
Rahoittajat  
Pohjoismainen ministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri)
THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Yhteyshenkilöt   Hankkeen yhdyshenkilönä ja Oulun kaupungin osaprojektin projektipäällikönä toimii Jaana Kokko, 044 703 4030, jaana.a.kokko (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi