Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

GRAGE (Grey and green in Europe: elderly living in urban areas) – osallistuminen hankkeeseen
*
 
Hankkeen nimi   GRAGE (Grey and green in Europe: elderly living in urban areas) – osallistuminen hankkeeseen
Hanketyyppi   Kansainvälinen yhteistyöhanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   GRAGE-hankkeen lähtökohtana on kerätä asiantuntijoita eri sektoreilta useista eri maista tutkimaan ja kehittämään ikääntyvän väestön hyvinvointia ja elämisen laatua.

Hankkeen pääteemoina ovat vihreät rakennukset, ruoka ja viljely kaupunkiympäristössä sekä informaatio- ja kieliteknologia. Hankkeessa on mukana kuusi yliopistoa ja neljä muuta toimijaa seitsemästä eri maasta. Hanketta toteutetaan työntekijävaihdoilla eri organisaatioiden kesken.

Hankkeen toteutusaika on 2015 - 2018 ja sen kokonaisbudjetti on yhteensä 828 000 euroa. Hankkeelle on myönnetty 100 % EU-rahoitus Ho-risontti 2020 -ohjelmasta.Oulun kaupunki osallistuu hankkeeseen omalla pienellä osaprojektilla, jonka kokonaiskustannukset ovat yhteensä 13 500 euroa, johon saadaan 100 %:n tuki EU:lta. Kustannuksilla katetaan Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kolme kuukauden mittaista työntekijävaihtoa kahdessa eri yliopistossa. Ouluun suuntautuvan tutkijavaihdon osalta tilat ja ohjauksen tarjoaa Oulun Yliopisto.

Oulun kaupungin näkökulmasta hankkeen tavoitteet liittyvät vanhenevan väestön liikkumisen edistämiseen kaupunkiympäristössä. Osana hanketta kokeillaan älyliikenteen keinoja helpottamaan kulkemista ja lisäämään turvallisuuden tunnetta vanhenevan väestön arjessa. Tämän toivotaan rohkaisevan omatoimista liikkumista sekä lisäävän yleistä aktiivisuutta. Käytännön toimenpiteet voivat kohdistua esimerkiksi helppokäyttöisiin liikennetietopalveluihin sekä hitaiden kulkijoiden parempaan huomioimiseen liikennevaloissa. Kaupunki hyötyy myös muissa teemoissa käsiteltävistä aiheista.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut
Yhteyshenkilöt  
Liitteet  
Grage-projektin verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi