Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Increasing Competence in Northern Building and Construction
*
 
Hankkeen nimi   Increasing Competence in Northern Building and Construction
Hanketyyppi   Kansainvälinen yhteistyöhanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet:
Projektin pitkän tähtäimen tavoite oli edistää resursseja säästävää älykästä asumista, lisätä energiatehokkaiden ratkaisujen suosiota rakentamisessa ja rakennuskannan ylläpidossa kattaen koko elinkaaren. Tähän tavoitteeseen tähdättiin kehittämällä PK-yrityksille, julkisen sektorin toimijoille ja asukkaille avoimiin standardeihin pohjautuvia ratkaisuja. Lyhyemmän tähtäimen tavoite oli kehittää pohjoisen alueen rakennusteollisuusalan PK-yritysten osaamista ja alan julkisen sektorin toimijoiden kompetenssia, jotta ne pystyvät tuottamaan korkealaatuisia palveluja kilpailukykyisesti ja resursseja säästäen.

Rakennusalan kehittämisessä mallipohjaiset rakennusten kuvausmenetelmät yleistyvät nopeasti ja yhä useammin tilaajat edellyttävät kyseisten menetelmien käyttöä rakennusprojektissaan. Tärkeä työväline mallipohjaisessa toiminnassa on tietomalli, jonka käyttöä systemaattisesti kehittäen rakennusprojektien hallinta paranee. Tietomallia käytettäessä tarkka ja ajantasainen dokumentaatio on aina saatavilla varmistaen laadukkaan ja aikataulujen mukaisen toiminnan. Tietomallin käyttö edistää rakennusteollisuuden toimijoiden digitalisaatiota, se parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja luo siten edellytykset toimia kilpailukykyisesti. Systemaattinen rakennustietojen ja rakentamisen hallinta edistää energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa mikä on erittäin keskeinen tavoite niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Tietomallin hyödyllisyyttä ja käyttöä edistää myös se, että mallia voi hyödyntää rakennuslupaa hakiessa. Asiakas voi tulevaisuudessa toimittaa lukuisten lupa-asiakirjojen sijasta tietomallin, jossa paperille tai pdf-tiedostoon tulostettujen viivojen sijasta annetaankin merkittävän paljon enemmän tietoa rakennuksesta ja sen toteutuksesta. Rakennusvalvontaviranomaisenkin on siis välttämätöntä kyetä käsittelemään ja hyödyntämään tietomalleja osana lupaprosessia.

Projektin tulokset rakennusvalvonnassa:

Projektin tuloksena rakennusvalvonnan henkilökunta on kouluttautunut tietomallien käyttömahdollisuuksiin ja käyttöön rakennusvalvontatyössä. Rakennusvalvonnassa on hankkeen myötä sekä osaamista että tarvittavat ohjelmistot hyödyntää tietomalleja työssä. Hankkeen tuloksena on luotu niin Suomessa kuin pohjoismaissa verkosto tietomalliosaajien kesken ja erityisesti Suomen muiden rakennusvalvontojen kanssa kehitetään yhteistyössä tietomallien käyttöä. Hanke toimi hyvänä lähtölaukauksena kehitystyölle Oulun rakennusvalvonnassa.

Tuloksena tietomallien toimittaminen lupahakemuksessa on mahdollista ja niiden määrä on lisääntynyt. Rakennusvalvonta voi jatkossa hyödyntää näitä malleja lupavalmistelussa ja muussa toiminnassaan, kehittää prosesseja niiden hyödyntämiseen ja antaa rakentajille lisätietoa mallien luomiseen jotta ne olisivat tulevaisuudessa mahdollisimman käytettäviä rakennuslupaprosessissa esimerkiksi automaattisten tarkastusten ja manuaalisten tarkastusten tekemiseen mikä taas nopeuttaa ja helpottaa lupakäsittelyä.

Tulokset tukevat Oulun kaupunginstrategia 2026 tavoitteita hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia kaupungin elinvoiman edistämiseen, sillä tietomallintaminen on rakennusalan ja rakennetun ympäristön digitalisoimisessakeskeinen tekijä.

Projekti hyödyt:
Osaamisen kehittyminen ja edellytysten luominen tietomallien käyttöön rakennusvalvonta-työssä.

Toteutuneet kustannukset:
212 128 € (94%, budjetti 225 750 €)
Rahoitus: omarahoitus 31 820 € (15%), Interreg Nord 137 883 € (65%), Lapin liitto 42 425 € (20%)
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2017
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Interreg Nord
Oulun Ammattikorkeakoulu
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Rakennusvalvonta
Oulun Ammattikorkeakoulu
Uumajan yliopisto
Luulajan yliopisto
Tromssan yliopisto, Narvikin yksikkö
Yhteyshenkilöt   laatupäällikkö Eveliina Tackett, Rakennusvalvonta, puh. 050 577 2963, etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi