Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin
*
 
Hankkeen nimi   TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tenhossa yli 700 nuorta ilman koulutus- tai työpaikkaa tekivät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuivat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettivat yhdessä tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret saivat työkaluja, joiden avulla seuraavan askelen ottaminen elämässä oli helpompaa. Osa nuorista lähti Tenhon jälkeen opiskelemaan, työhön, kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun.

Lasten ja nuorten säätiön hallinnoima Tenho toteutettiin yhteistyössä viiden taideorganisaation, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi ja Varkauden teatteri tekivät yhteistyötä Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kuntien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa.

Projektin kohderyhmänä olivat nuoret, jotka olivat ilman koulutus- ja työpaikkaa tai jotka eivät pystyneet haastavan elämäntilanteensa vuoksi työskentelemään tai opiskelemaan kokopäiväisesti.

Hankkeen tuloksena moni nuori hakeutui ja pääsi opiskelemaan, töihin, kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. Lisäksi moni nuorista löysi itselleen ystäviä ja aloitti uuden harrastuksen. Hankkeen tuloksena syntyi monta uutta taiteen soveltavaa käyttöä hyödyntävää toimintamallia ja sen myötä uudenlaisia palveluita nuorille. Lisäksi hankkeen tuloksena seuraavien kohderyhmien ammattimainen osaaminen kehittyi: 1) sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaiset, 2) taiteilijat sekä 3) tulevat sosiaalialan ammattilaiset eri oppilaitoksissa. Hankkeen vaikutuksena nuorten osallisuus yhteiskunnan aktiivisena toimijana vahvistui ja uudenlaisen, moniammatillisen yhteistyön myötä kuntien nuorille suunnattua palvelutarjotinta onnistuttiin kehittämään.

Oulun tähtisirkuksen Tenho-osahankkeeseen osallistuvista nuorista useat hakivat töihin ja osa myös opiskelupaikkaa. Useat myös työllistyivät omalle alalleen. Hanke kartutti osallistujien osaamista tulevien työmarkkinoiden näkökulmasta. Osahankkeen positiivisena vaikutuksena oli mm. se, että elämäntaidoissa nuorilla näkyi vahvistumista esimerkiksi itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvamisessa. Usko omaan tekemiseen kasvoi. Positiivinen minäkuva vahvistui, mikä näkyi nuorten puheessa, sanamuodoissa ja siinä miten nuoret kommentoivat omaa tekemistään ja onnistumisiaan. Kynnys lähteä työelämään ja opiskeluun madaltui. Oulussa projektin yhteistyötahoina olivat mm. Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden ja Byströmin nuorten palvelujen kanssa.

Tenho -hankkeeseen osallistui yhteensä 494 nuorta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2015
Päättymispvm   31.5.2018
Rahoittajat  
Muita kuntia
Oulun kaupunki
Sosiaali- ja terveysministeriö (ESR, TL 5)
Toteuttajat  
Oulun Tähtisirkus
Kulttuurialan eri toimijoita
Suomen lasten ja nuorten säätiö
Yhteyshenkilöt   Oulun Tähtisirkus, Uoti Huotari, p.044 253 2323, nelson(at)northernrealms.net
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi