Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

SOPPI – Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratoiminnassa
*
 
Hankkeen nimi   SOPPI – Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratoiminnassa
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

Projektissa kehitettiin urheiluseuran paikallista hyvinvointipalvelutuotanto- ja palveluosaamista yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa hyödyntämällä systemaattisesti urheiluseurojen vapaaehtoistyön resursseja nuorten osallisuuden tukemiseksi. Osallisuutta rakennettaessa harrastukset ja seurojen tarjoamat muut mahdollisuudet ovat luontaisesti lähellä nuoria. Kevyillä ennakoivilla toimintatavoilla parannettiin osallistuvien työ- ja toimintakykyä.

Projekti oli kolmen urheiluseuran yhteishanke, osallistuvat seurat olivat Kemin Lämärit ry, Oulun Kärpät 46 ry ja Rovaniemen Kiekko ry.

Projektin toiminta oli jaettu neljään toimintakokonaisuuteen:

1) Seurojen vapaaehtoistyön resurssien suuntaaminen kilpailu- ja harrasteurheilutoiminnasta laajempaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

2) Ennakoivaan toimintaan perustuvien paikallisten ”kevyiden palvelupolkujen” rakentaminen.

3) Matalan kynnyksen nuorten osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä edistävien seuratyön toimintamuotojen kehittäminen ja kokeilu.

4) Sosiaalista osallisuutta parantavien paikallisten palveluinnovaatioiden mallintaminen ja levittäminen.

Projektin tulokset:

Oulun Kärpät 46 ry tuotti projektin avulla seuratoimintaa laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta mm. vanhusten virikekerhoissa sekä lasten matalankynnyksen liikuntatoiminnoissa kuten kerhoissa ja leireillä. Näissä projektiin osallistuvat nuoret olivat aktiivisia toteuttajia, sekä suunnittelu- että käytännön toteutusvaiheissa.

Oulussa Kärppien pääyhteistyökumppani projektissa oli Oulun Byströmin nuorten talo. Kolmikannassa Byströmin työntekijöiden kanssa kehitettiin nuorille hyviä ja toimivia palvelupolkuja. Toimintamuotojen ja kehittämisen kautta nuoret saivat kokemuksia erilaisista ammateista, kuten mm. sosiaali- ja terveysala (lapset ja vanhukset), tapahtumien suunnittelu ja toteutus, viestintä, markkinointi sekä liikunnan ohjaus- ja valmennustoiminta. Kokemusten kautta nuoria ohjautui sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin, liikunnanohjauksen koulutusohjelmaan sekä työelämään.

Oulun Kärpät 46 ry tuotti projektin aikana palvelumalliksi nuorten kanssa yhdessä toteutetut Soppi - matalankynnyksen kerhot. Kerhoihin osallistuvat lapset pääsivät kokeilemaan monipuolisesti eri lajeja sekä liikuntamuotoja. Liikuntakerhosta seuraava askel oli projektin aikana luodut lasten matalankynnyksen liikuntaleirit koulujen loma-aikoina (syyslomaleiri, hiihtolomaleiri sekä kesäleiri). Toinen toteutettu malli oli penkkiurheilukerho, jossa tarjottiin viriketoimintaa kaupungin hoivakodeissa. Virikekerhoissa jumpattiin niin vartaloa kuin mieltä, pelattiin toiminnallisia pelejä, muisteltiin, askarreltiin, ulkoiltiin ja seurusteltiin asukkaiden kanssa.

Oulun osahankkeeseen osallistui 49 kohderyhmän nuorta. Kokonaishankkeen tavoitteena oli osallistaa yhteensä 150 työelämän ulkopuolella olevaa alle 29-vuotiasta nuorta kaikilla kolmella paikkakunnalla. Yhteensä hankkeeseen osallistui 133 nuorta.

Projektin hyödyt:

Projektin aikana mahdollistettiin nuorten tutustuminen työelämään, joka oli positiivinen kokemus niin nuorille kuin myös seuralle. Nuoret pääsivät tutustumaan erilaisiin työtehtäviin, mikä auttoi heitä valitsemaan opinto- tai työpolkuja. Kokonaisuudessa projektiin osallistumisella oli myös positiivinen vaikutus nuorten arjen hallintaan. Projektitoiminta sekä nuorten mukana olo seurassa on kasvattanut seuran yhteiskuntavastuullisuutta, ja seurassa on koettu mielenkiintoa osallistua nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen myös projektin päätyttyä.

Projektin aikana luotuja palveluja (vanhusten viriketoiminta, lasten matalan kynnyksen liikuntakerhot ja leirit) pyritään mahdollisuuksien mukaan jatkamaan. Erityisesti vanhusten viriketoiminnan (vanhuskerhot) osalta on tavoitteena esitellä toimintaa jatkossakin sekä kaupungin hyvinvointipalveluille että yksityisille vanhuspalveluja tuottaville toimijoille, ja saada kerhoja toteutettua jatkossakin.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2015
Päättymispvm   28.2.2018
Rahoittajat  
Rovaniemen kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ESR TL 5
Oulun kaupunki
Kemin kaupunki
Toteuttajat  
Oulun Kärpät 46 ry
Rovaniemen Kiekko ry
Kemin Lämärit ry
Yhteyshenkilöt   Oulun Kärpät 46 ry, hanketyöntekijä Miia Määttä, p. 044 - 703 2465, miia.maatta(at)oulunkarpat46.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi