Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Osallisuutta osuuskunnista
*
 
Hankkeen nimi   Osallisuutta osuuskunnista
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintapaikkakunnilla innovatiivinen, tuetun osuuskuntatoiminnan malli, joka tarjoaa matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuden työllistymispolulla etenemiseen osuuskuntatoiminnan kautta. Hankkeessa toteutetaan osuuskuntavalmennusta ja -koulutusta sekä työttömille työnhakija-asiakkaille että työllistymisen parissa työskenteleville asiantuntijoille, jotka ohjaavat asiakkaita työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan innovatiivinen osuuskuntahautomo, jonka puitteissa osallistujat voivat kehittää osuuskuntaideoitaan eteenpäin.

Oulun osahankkeessa toteutetaan noin kymmenen valmennuskurssia, joihin osallistuu osatyökykyistä ja työllistymiseen tukea tarvitsevaa henkilöä. Valmennuskursseihin osallistuneista osaa tuetaan perustamaan toimivia osuuskuntia Ouluun ja syntyy malli tuetusta, osatyökykyisten osuuskunnista. Osuuskuntamallin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Oulun uusyrityskeskuksen kanssa.

Lisäksi järjestetään työllistämisen parissa työskenteleville viranomaisille ja asiantuntijoille tarkoitettuja koulutuksia. Valmennuskurssit sisältävät Mielenterveyden keskusliiton kehittämän voimavara- ja ratkaisukeskeisen työotteeseen pohjautuvien menetelmien hyödyntämisen opettelun asiakkaiden työllistymisen tukemisessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä tai muutoin työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat sosiaalitoimen ja TE-hallinnon asiakkaina ja joiden työllistyminen on haastavaa ja vaatii kuntoutuksellista työotetta. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat viranomaiset, jotka työskentelevät ko. kohderyhmän kanssa sekä muut osuuskunnat, pienyritykset, järjestöt ja työpajat.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2015
Päättymispvm   30.4.2018
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö, ESR TL 5
Oulun kaupunki
Mukaan lähtevät muut kunnat
Toteuttajat  
Mielenterveyden keskusliitto
Kiipulasäätiö
Yhteyshenkilöt   Hankepäällikkö Mikko Metsänen, Kiipulan ammattiopisto, p. 050 594 3202, etunimi.sukunimi(at)kiipula.fi
Projektityöntekijä (Oulu) Tuija Pasanen, p. 046 923 7141, etunimi.sukunimi(at)mtkl.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Osallisuutta osuuskunnista hanke   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi