Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

ITS Oulu – Älykkään liikenteen strategia, toimintaverkosto ja pilotit
*
 
Hankkeen nimi   ITS Oulu – Älykkään liikenteen strategia, toimintaverkosto ja pilotit
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteena on nostaa Oulu vahvaksi älyliikenteen tuotekehityksen, sovellusten ja teknologioiden keskittymäksi alueen vahvaa ICT-osaamista hyödyntämällä.

Hankkeessa kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja sekä vähähiilisyyttä tukevia testausalustoja. Lisäksi tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa sekä innovatiivisten ratkaisujen luomista. Hankkeella pyritään vaikuttamaan myönteisesti liikkumistarpeen vähentämiseen ja osaltaan myös kaupunkirakenteen eheyteen.

Toimenpiteet / Sisältö

• Luodaan strategia älyliikenteen tavoitteellisesta kehittämisestä ja hyödyntämisestä osana Oulun seudun liikenteen, maankäytön, palvelujen ja yritystoiminnan kehittämistä
• Toteutettavien ketterien kokeilujen (pilotit) kautta parannetaan liikenteen ja logistiikan toimivuutta.
• Nostetaan älykkään liikenteen teknologiat, ohjelmistot ja palvelut Oulun seudun kasvualaksi.
• Tuetaan kaupungin strategisten tavoitteiden toteutusta ja lisätään kansainvälistä näkyvyyttä.
• Parannetaan pk-yritysten ja startup-yritysten toimintamahdollisuuksia kansainvälisellä ja nopeasti kasvavalla älyliikennetoimialalla
• Verkostoyhteistyön kautta nostetaan esiin liikenteellisiä kehitystarpeita, rakennetaan kehityspolkuja ja tarjotaan yhteisiä testialustoja
• Aktivoidaan alueen yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka skaalautuvat suoraan kansainvälisille markkinoille.
• Markkinoidaan Oulun alueen älyliikenneosaamista ja mahdollisuuksia kansainvälisille toimijoille.

Tulokset

• Parempia palveluita alueen asukkaille ja yrityksille: palvelujen saavutettavuus ja liikennejärjestelmä
• Oulun seudun yrityksiin uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja kasvavalla toimialalla
• ICT osaamisen hyödyntäminen älyliikennetoimialalla
• Älyliikennemarkkinoiden, rahoitusmahdollisuuksien ja jakelukanavien tunnistaminen
• Kansainvälisten toimijoiden etabloiminen alueelle
• Oulun seudun yritysten verkostomainen yhteistyö ja osaaminen lisääntyvät mahdollistaen uusien älyliikenteen palveluiden/tuotteiden/tuotekonseptien kehittämisen
• Oulun kaupunkistrategian tavoitteiden edistäminen
• Kansainvälisen näkyvyyden lisääntyminen: Oulu tunnistetaan kansainvälisesti älykkään liikenteen ja logistiikan teknologiakeskuksena

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset

2016

2017

2018

Yhteensä

Palkkakustannukset

10 299

30 897

30 897

72 093

Flat Rate (24%)

2472

7416

7416

17 304

Ostopalvelut

83 403

185 000

185 000

453 403

Koneet ja laitteet

8000

13 000

13 000

34 000

Yhteensä

104 174

236 313

236 313

576 800

Rahoitus

2016

2017

2018

Yhteensä

EAKR

72 222

164 719

164 719

401 660

Oulun kaupunki

30 952

70 594

70 594

172 140

Muut tulot

1 000

1 000

1 000

3 000

Yhteensä

104 174

236 313

236 313

576 800

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2016
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Liikenneinsinööri Harri Vaarala, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 7032108.
Projektin vastuullinen johtaja:kaupungininsinööri Pasi Heikkilä.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi