Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Edudigi -6Aika-pilottiprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Edudigi -6Aika-pilottiprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen päätavoitteena oli luoda kolme koulutusorganisaatioiden ja yritysten välistä uudentyyppistä innovaatioalustaa, jotka kehittävät digitaalisuutta ja uusien teknologioiden soveltamista oppimiseen ja opetustoimintaan. Alustoissa pelillistettiin oppimissisältöjä yli oppiainerajojen, huomioiden tulevan perusasteen opetussuunnitelman tarpeet ja painotukset.

Museo- ja tiedekeskus Luupin osatoteutuksen tavoitteet:

1. Edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä liittyen digitaalisiin opetuksellisiin tuotteisiin sekä tarjota yrityksille tuotteiden testausympäristö ja valmiit testaajat Tietomaassa. Yritykset ja opiskelijat kehittävät testattavia tuotteita mm. OAMK:n Game Lab:ssa ja Edu Lab:ssa

2. Luoda Tietomaahan uusi ideasta tuotteeksi oppimiskokonaisuus, jota tarjotaan koululuokille opetustuotteena.

Projektin tulokset:

Hankkeen alussa tehtiin perusteellinen nykytila-analyysi, jossa kartoitettiin toimijoita ja tehtyjä tutkimuksia sekä kartoitettiin ja testattiin erilaisia oppimispelejä. Hankkeen aikana tuotettiin 7 julkaisua, pidettiin 5 konferenssiesitelmää ja 7 muuta esitelmää.


Hankkeeseen osallistui 22 yritystä ja hankkeessa yhteiskehitettiin 41:tä oppimissovellusta yhdessä yritysten, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Hankkeen yhteiskehittämistapahtumiin Heurekassa ja Oulun Tietomaassa osallistui yhteensä 1 533 oppilasta. Lisäksi hankkeen tapahtumiin ja tapaamisiin osallistui 20 oppimispeliyritystä. Sähköpostilla lähestyttiin 70 kohderyhmän oppimispelialan yritystä.

Hankkeen tärkein kohderyhmä oli oppimispelialan yritykset, joita Suomessa on noin 80. EduDigi hankkeen yhteiskehittämiseen osallistui 25 % kohderyhmän yrityksistä. Lisäksi yhteiskehittämiseen osallistui 16 opiskelijatiimiä, joista mahdollisesti syntyy start-up yrityksiä alalle. Kaiken kaikkiaan hanke tavoitti liki kaikki alan yritykset.

Hankkeessa tuotettiin Oulussa, Heurekassa ja Metropoliassa oppimispelien yhteiskehittämisen palvelumallit innovaatioalustalle sekä Metropoliassa ammatillisen koulutuksen oppimispelin tuotekehitys-, testaus- ja arviointimalli.

Luotiin tuotteistetut palvelumallit, joilla kullakin on näkemykset niiden viemisestä käytäntöön jatkossa. Sen sijaan yhteistyön jatkumisen ja verkoston rakenteen suhteen ei löydetty toimivaa mallia.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

X euroa (alkuperäinen budjetti 164 580 €)

Rahoitus:

- omarahoitusosuus Y euroa

ulkopuolinen rahoitusosuus Z euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2016
Päättymispvm   31.10.2018
Rahoittajat  
Työ- ja elinkeinoministeriö (EAKR+valtio)
Uudenmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki: Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Metropolia ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Vantaan kaupunki
Helsingin kaupunki
Tiedekeskus Heureka
Stadin ammattiopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Museo- ja tiedekeskus Luuppi: Jonna-Marleena Härö, 044 703 1341.
Projektipäällikkö Harri Häll.
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi