Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Työetsivä
*
 
Hankkeen nimi   Työetsivä
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Nuorten Ystävät ry on toteuttanut vuosina 2013-2015 Työetsivä-hanketta työllisyyspoliittisen avustuksen turvin ja luonut hankkeessa hyvän toimintamallin osatyökykyisten henkilöiden tukemiseksi kohti työelämää ja erilaisia koulutusvaihtoehtoja. Nuorten Ystävät ry hakee nyt kuntarahoitusta ESR-hankkeena toteutettavalle Työetsivä-toiminnalle, jonka tarkoituksena on edesauttaa vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden pääsyä työmarkkinoille sekä kehittää edelleen Työetsivän toimintamallia huomioimaan entistä paremmin osatyökyisten tarpeet työllistymisen tukemisessa ja työnantajien tarpeet erityisesti työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla.

Projektin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet

Työetsivä projektin tavoitteena on osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden elämänhallinnan ja osallisuuden paraneminen, asiakkaiden työelämävalmiuksien paraneminen sekä asiakkaiden työllistyminen ja kouluttautuminen erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Projektin kohderyhmänä ja asiakkaina on hyvin heterogeeninen joukko vammaisia ja osatyökykyisiä työnhakijoita, joiden työllistymistä tuetaan mm. tuetun työllistymisen menetelmän sekä tuetun oppisopimuskoulutuksen kautta. Tuettu oppisopimuskoulutus toteutetaan toimitilahuoltajan ammattiin yhteistyössä Luovin sekä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi projektiin on varattu määrärahoja myös palkkatukityöllistämiselle rinnakkaisprojektin kautta.

Projektin tarjoamiin toimenpiteisiin osallistuu yhteensä 320 henkilöä, joista 300 henkilöä on työttömiä työnhakijoita ja 20 henkilöä on työelämän ulkopuolella olevia. Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on hankkeen päärahoituslinjan mukaisesti projektiin osallistuvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Tähän pyritään hyödyntämällä työskentelyssä Kykyviisari-mittaria sekä GAS -itsearviointimenetelmää. Työkalut toimivat sekä työnhakijan että työntekijän apuna työ- ja toimintakyvyn arvioimisessa sekä työllistymispolun suunnittelussa.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoittaja

2016

2017

2018

Yhteensä

POP-ELY/ESR (80%)

185 921

188 607

184 875

559 403

Ouka kuntarahoitus (13,6%)

31 509

31 962

31 332

94 803

Tuensaajan omarahoitus (6,4%)

14 971

15 190

14 886

45 047

Yhteensä

232 401

235 759

231 093

699 253

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2016
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR+valtio)
Nuorten Ystävät ry
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Nuorten Ystävät ry
Yhteyshenkilöt   Nuorten Ystävät ry, projektipäällikkö Anne Ollikainen, p. 050 527 6983, hankeassistentti Anne Lusikka, p. 044 7341 543, etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi.
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Verkkosivut   Linkki  
Facebook-sivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi