Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Turvapaikanhakijoiden yrityskotoutushanke, TURVAY
*
 
Hankkeen nimi   Turvapaikanhakijoiden yrityskotoutushanke, TURVAY
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin taustalla on kasvava tarve maahanmuuttajille suunnattujen työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevien palveluiden kehittämiseen kasvaneen turvapaikanhakijatilanteen vuoksi.

Projektia on suunniteltu yhteistyössä BusinessOulun ja Työllisyyspalveluiden kanssa. Hanke toteutetaan kahden työpaketin kautta, joita ovat:

TP 1: BusinessOulu / Turvapaikanhakijoiden yrittäjyyden tukeminen

TP 2: Työllisyyspalvelut / Työttömien maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi sekä räätälöityjen työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen

Projektin toteuttaja: TP 1 BusinessOulu ja TP 2 Työllisyyspalvelut

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää yritysneuvontapalveluita sekä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta vastaamaan paremmin meneillään olevan maahanmuuttoaallon tarpeisiin. Projektin kautta pyritään myös löytämään ja tunnistamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden olemassa olevaa osaamista sekä kehittämään koulutuksellisia ja työllistäviä toimenpiteitä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Projektin toimenpiteet

Projektia toteutetaan kahden eri työpaketin kautta, joista toisesta vastaa BusinessOulu liikelaitos ja toisesta Konsernipalveluiden alainen Työllisyyspalvelut -yksikkö.

Työpaketti 1 sisältää mm. maahanmuuttajien yrittäjyys- ja koulutustaustan sekä yrittäjyyshalukkuuden kartoittamisen vastaanottokeskuksista, yritysneuvoja -toiminnan pilotoinnin, maahanmuuttajien yrittäjyyspäivien järjestämisen sekä palvelujen kehittämisen yhteistyössä mm. BusinessKitchenin ja Yritystakomon kanssa.

Työpaketti 2 sisältää mm. työttömänä olevien maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja dokumentoinnin sekä erilaisten tukimuotojen kehittämisen, joilla kohderyhmää voidaan tukea paremmin suomalaisille työmarkkinoille. Tämä voi sisältää esim. erilaisia oppilaitosten kanssa suunniteltavia räätälöityjä koulutuksia tai kohdennetun työhönvalmennuksen kehittämistä maahanmuuttajaväestön tarpeisiin.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitus-suunnitelma

2016

2017

2018

Yhteensä

ESR TL3

256 729

325 955

69 226

651 910

Oulun kaupunki

28 525

36 217

7 692

72 434

Yhteensä

285 254

362 172

76 918

724 344Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2016
Päättymispvm   31.3.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Työllisyyspalvelut
BusinessOulu
Yhteyshenkilöt   Seija Mustonen, työllisyyspalvelut
Juha Ala-Mursula, BusinessOulu
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi