Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Uusi suunta työelämään
*
 
Hankkeen nimi   Uusi suunta työelämään
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen taustalla on uudenlaisten sijoittumisvaihtoehtojen etsiminen työttömille työnhakijoille sekä Oulun kaupungin palveluksessa oleville uudelleensijoitettaville henkilöille erilaisten kuntalaisten hyvinvointia tukevien, matalan kynnyksen palveluiden toteuttamisen kautta.

Työkyvyn tukemiseksi työttömien terveyspalvelut sekä työkyvyn- ja kuntoutustarpeen arvioinnit tulisi suunnitella ja kohdentaa pitkäaikaistyöttömien erityistarpeet huomioiden. Työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi tulisi toteutua kolme eri osa-aluetta, joita ovat terveystarkastus, sosiaalisen tilanteen arviointi sekä konkreettinen työssä selviytymisen arviointi. Hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen kehittämällä varhaisen tuen ja ohjauksen toimintamalli huomioimaan työttömien työllistymisen esteitä tai työ- ja toimintakykyyn liittyviä mahdollisia puutteita.

Toinen hankkeessa kehitettävä kokonaisuus muodostuu kuntasektorilla työskentelevien osatyökykyisten työntekijöiden työpanoksen uudelleen suuntaamisesta. Hankkeessa tarjotaan vaihtoehtoja sellaisille työsuhteisille työntekijöille, joiden työkyky on heikentynyt tai heikentymässä. Hankkeessa kehitettävän toimintamallin kautta heidät uudelleensijoitetaan erilaisiin ohjaus-, suunnittelu- ja organisointitehtäviin.

Toiminnallisten asiakaspilottien kautta mallinnetaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa ja eri toimijoiden roolia toimimaan mahdollisimman sujuvasti ja oikea-aikaisesti näiden kohderyhmien työkyvyn tuen palveluiden järjestämiseksi.

Projektin tavoitteet

1) Rakentaa palvelupolkuja ja verkostoja eri palvelujärjestelmissä toteutettavien työkykyä tukevien palveluiden välille.

2) Kehittää matalan kynnyksen toimintamalli työttömien työnhakijoiden käytännön työssä tapahtuvan työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja arviointiin.

3) Kehittää työttömien terveystarkastustoimintaa palveluohjaukselliseen suuntaan, jossa huomioidaan nykyistä toimintamallia paremmin työttömien työ- ja toimintakykyyn, työllistymiseen sekä osallisuuteen liittyvät seikat.

4) Kehittää toimintamalli työssä jatkamisen mahdollistamiseksi työelämässä oleville osatyökykyisille henkilöille erilaisissa ohjauksellisissa tehtävissä.

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeen toteuttamien toiminnallisten pilottien yhteydessä luodaan mallit kohderyhmien työkyvyn tuen palveluketjuille sekä kuvataan eri toimijoiden rooleja ja rajapintoja.

Rahoitus

Rahoittajataho

2017

2018

Yhteensä:

STM (80 %)

146 258

166 141

312 399

Oulun kaupunki (20 %)

36 565

41 535

78 100

Yhteensä:

182 823

207 676

390 499

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2017
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sosiaali- ja terveysministeriö
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut, Työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, p. 044 703 4842
Proejktipäällikkö Sanna Pitkäranta, p. 040 120 9823
Ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  OuluSTM
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi