Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kulttuuriosuuskunta ILMEen Uuttamo - Taide ja kulttuuri osaksi Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten tarjoamia palveluja -projekti
*
 
Hankkeen nimi   Kulttuuriosuuskunta ILMEen Uuttamo - Taide ja kulttuuri osaksi Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten tarjoamia palveluja -projekti
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Taustaa

Kulttuuriosuuskunta ILME on vuonna 2011 Oulussa perustettu taiteen ammattilaisten osuuskunta, joka on erikoistunut yhteisö- ja hyvinvointitaiteen palvelujen sekä tapahtumien ja esitysten tuotantoon. Osuuskunnassa on tällä hetkellä 15 ammattitaiteilijaa esittävän taiteen, kuvataiteen, sanataiteen ja musiikin alalta. Kulttuuriosuuskunta ILME on toiminut jo pitkään päihde- ja mielenterveysongelmaisten parissa ja tuottanut heille räätälöityä taidetoimintaa, yhteistyössä Oulun kaupungin ja kolmannella sektorilla toimivan Nuorten ystävät ry:n kanssa. Taiteilijat omaavat monipuolista osaamista ja kokemusta kyseisten ryhmien kanssa toimimisessa.

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan taidelähtöisiä palveluita Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten asiakkaille ja muille palvelujen tarpeessa oleville Oulun seudulla. Palvelut tuottaa yhteisö- ja hyvinvointitaiteeseen erikoistunut Kulttuuriosuuskunta ILME, yhteistyössä Oulun kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta Oulun alueella tuomalla taidelähtöiset menetelmät osaksi Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten palvelutarjontaa. Päämääränä on luoda vakiintunut toimintatapa taidelähtöisten palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä ammattitaiteilijoiden, kolmannen sektorin ja Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten kanssa.

Hanke toteuttaa Oulun kaupungin palvelumallia 2020 sekä kaupunkistrategiaa, joihin kuuluu oleellisena osana poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Oulun kaupungin tavoitteena on luoda sivistys- ja kulttuuripalvelujen, hyvinvointipalvelujen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliset yhteistyötoimintamallit, jotka vahvistavat ja lisäävät kulttuurin saavutettavuutta koko Uuden Oulun alueella.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan hyvinvointikeskusten asiakkaat, joille taidelähtöisistä menetelmistä on erityistä hyötyä ja joilla on rajalliset mahdollisuudet taide- ja kulttuuripalveluiden savuttamiseen. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muista syistä syrjäytymisvaarassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille, vaikeasti työllistyville ja maahanmuuttajille.

Oulun kaupungin kulttuuripalveluilla on tällä hetkellä 11 kulttuurialan yhdistystä sopimuskumppanina, joiden sopimuskausi kestää aina 3 vuotta. Neuvotteluja Osuuskunta ILMEen tulemiseksi sopimuskumppaniksi seuraavan kauden alussa vuonna 2018 on käyty ja käydään hankkeen yhteydessä kaupungin kanssa. Kaupungin ja osuuskunnan yhdessä sovittuna tavoitteena on, että ILME on ensimmäinen kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen yhteinen sopimuskumppani.

Palvelut koostuvat ammattitaiteilijoiden vetämistä taidelähtöistä toimintaa sisältävistä ryhmistä. Hankkeen alussa perustetaan seuraavat taideryhmät: Sana- ja kuvataideryhmä mielenterveyskuntoutujille, Sanataide- ja prosessidraamaryhmä päihdekuntoutujille, Yhteisöteatteriryhmä maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille.

Kustannukset ja rahoitus
OKM 43 000 €
Oulun kaupunki 20 000 €
Yhteensä 63 000 €

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2016
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuuriosuuskunta ILME
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Kaija Hinkula, 040 522 6822, uuttamo@uuttamo.fi
www.kulttuuriosuuskuntailme.fi
www.uuttamo.fi (tulossa 12/2016)
sekä Mika Kiviniemi / Kulttuuriosuuskunta ILME.

Arja Huotari ja Jaana Potkonen / Kulttuuritalo Valve
Liitteet  
Uuttamo-sivut   Linkki  
Kulttuuriosuuskunta ILME   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi