Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen Oulussa kulttuuri- ja taidepainotteisen kerhotoiminnan kautta
*
 
Hankkeen nimi   Lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen Oulussa kulttuuri- ja taidepainotteisen kerhotoiminnan kautta
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet

Hankkeessa pyrittiin lisäämään taide- ja kulttuuripainotteisia kerhoja Oulun kaupungin alueella lasten ja nuorten toiveita kuullen. Tavoitteena oli järjestää yksi kerho jokaiselle kyselyyn vastanneelle koululle. Lisäksi tavoitteena oli lisätä koordinaatiota Oulun kaupungin sisällä, jotta tulevina vuosina kaupungissa olisi palvelumuotoilun kautta rakennettu koulujen kerhotoiminnan koordinointimalli.

Projektin tulokset ja hyödyt

Kerhoja järjestettiin 31 koululla, jotka olivat vastanneet opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaan kyselyyn. Kaikkiaan järjestettiin 47 kerhoa, joihin osallistui yhteensä 859 lasta ja nuorta. Kerhojen suunnittelussa kuultiin myös Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden asiantuntijoita, jotta saatiin tietoa, missä kerhotoiminnalle olisi erityisen suuri tarve. Hankkeen myötä Ouluun saatiin lisättyä taidetta ja kulttuuria lasten arkeen kerhotoimintaa lisäämällä. Lisäksi saatiin kokemusta ja oppia kerhojen koordinoimisesta sekä toiminnan haasteista.

Hankkeen myötä oululaiset taide- ja kulttuurialan yhdistykset ovat voineet lisätä toimintaansa pedagogisia palveluita sekä saaneet lisättyä kontakteja alueen opettajiin ja kouluihin. Lisäksi saatiin kerättyä tietopankkia niistä Oulun alueen toimijoista, jotka ovat kiinnostuneita tekemään kerhotoimintaa.

Oulussa kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan ja pyrkimyksenä on vakiinnuttaa kehitetty toimintamalli osaksi lastenkulttuurikeskuksen perustoimintaa. Kerhoihin osallistuneilta lapsilta ja nuorilta kirjallisena kerätty palaute oli pääasiassa erittäin positiivista. Ohjaajat kertoivat yhteistyön koulujen kanssa toimineen hyvin. Hanke edisti koulujen ja taidekentän välistä yhteistyötä sekä innosti tekemään moniammatillista yhteistyötä kaupungin eri sektoreiden välillä.

Toteutuneet kustannukset: 191 588 € (87 % budjetoiduista)
Rahoitus: 110 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriö (57 %) ja 81 588 € Oulun kaupunki (43 %).
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2016
Päättymispvm   31.7.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttajat  
Oulu-opisto
Oulun taidekoulu
Oulun konservatorio
Kulttuuritalo Valve
Yhteyshenkilöt   Johtava kulttuurituottaja Katri Tenetz, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve, Oulun lastenkulttuurikeskus, p. 044 7037544.
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi