Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hupisaarten purojen kunnostushanke
*
 
Hankkeen nimi   Hupisaarten purojen kunnostushanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet:


Hupisaarten purojen kunnostushankkeen tavoitteena oli kunnostaa alueen puroja pienillä ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä vaelluskaloille soveltuviksi poikastuotantoalueiksi. Tavoitteena oli samalla parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä. Ensisijaisena pitkän tähtäimen tavoitteena on uhanalainen meritaimen lisääntymään kyseisissä puroissa.


Tulokset:

Purojen kunnostus korostaa alueen maisema-arvoja ja virtaava vesi nousee kunnostuksen seurauksena paremmin esille ympäri vuoden. Alueen virkistyskäyttö ja vetovoimaisuus paranevat entisestään. Hankkeen avulla on luotu puitteet uhanalaisen meritaimenen ja muiden vaelluskalojen lisääntymiselle Hupisaarten puroissa.


Kunnostushanke sai Pohjois-Suomen paras rakennusteko kunniamaininnan lokakuussa 2018.

Hyödyt:

Hupisaarten alueen kalataloudellinen kunnostaminen kuuluu osaksi Oulujoen kehittämiskokonaisuutta. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen puroluonnon havainnointiin ja Hupisaarten alueen monipuoliseen hyödyntämiseen ympäristökasvatuksessa. Kalakannan elpyminen parantaa alueen ekologista tilaa ja tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden vesiluonnon kokemiseen ja kalojen tarkkailuun keskellä kaupunkia.

Hyvät käytännöt:

Purokunnostuksissa järjestettiin kesän aikana 2018 kolmet kunnostustalkoot, joihin aktivoitiin kaupunkilaisia mukaan. Osallistujia saatiin kiitettävästi ja osa henkilöistä osallistui kaikkiin talkoisiin. Talkootoimintaa puroilla jatketaan tulevinakin vuosina.

Kunnostuksissa tehtiin toimivaa yhteistyötä eri tahojen kanssa toteuttamisvastuun ollessa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen katu- ja viherpalvelut -yksiköllä. Kohde toteutettiin kaupungin omana työnä Oulun teknisen liikelaitoksen (nyk. Oulun infraliikelaitos) toimesta, kalataloudellisesta ohjausta ja asiantuntemusta purokunnostuksiin saatiin suunnittelun ja maastotöiden aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Myös Luonnonvarakeskuksen ja Oulun Energia Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.

Tulevissa projekteissa huomioon otettavaksi:

Tällainen erikoiskohde olisi ollut mahdotonta teetättää ulkopuolisella taholla. Eri toimijoiden yhteistyöllä ja tiiviillä vuoropuhelulla päästiin hyvään lopputulokseen.
Toteutuneet kustannukset: 270 722 €Rahoitus: 116 100 € (hallituksen kärkihankerahoitus), 154 622 € (Oulun kaupunki)
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2017
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Luonnonvarakeskus
Oulun Energia
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma, 044-703 2114, kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, 044 703 2151
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi