Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Näytön paikka - trilleri pohjoisessa piilaaksossa
*
 
Hankkeen nimi   Näytön paikka - trilleri pohjoisessa piilaaksossa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Näytön paikka - trilleri pohjoisessa piilaaksossa

Museo- ja tiedekeskus Luupin osallistuminen Suomi 100 -juhlavuoteen innovatiivisella Näytön paikka - trilleri pohjoisessa piilaaksossa -näyttelyllä.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tuottaa laadukasta oululaista sisältöä Suomi 100 -juhlavuoteen. Tavoitteena on rakentaa näyttely, jossa historia, taide ja teknologia limittyvät toisiinsa luovasti ja yllättävästikin.

Näytön paikka on uudentyyppinen yhdistelmänäyttely, jossahistoriantutkimus, trillerimäinen tarinankerronta, vahva visuaalisuus ja inspiroiva toiminnallisuus kytkeytyvät toisiinsa. Näytön paikka kertoo Oulun tarinan informaatioteknologian näkökulmasta - miten ns. Oulu-ilmiö tai Oulun ihme syntyi, kukoisti, syöksyi syvälle ja suuntaa nykyisyydessä. Näyttely on dokufiktiivinen trilleri kiihkeästä aikakaudesta. Juoni ja henkilöt ovat keksittyjä, mutta tapahtumaympäristöt ovat todellisia tai todentuntuisia.

Näyttelyn esinäytös vie ilmiön perustan rakentamisen aikaan 1960-1970-luvuille, jolloin Oulun yliopiston sähkötekniikan osasto sai alkunsa ja sen kasvateista muokkautui it-alan edelläkävijöitä. Näytön paikka fokusoituu 1980-1990-luvuille. Tuolloin Ouluun perustettiin useita it-yrityksiä, pohjoinen piilaakso ja koettiin ennennäkemätön teknologiabuumi.Näyttelyn jälkinäytös tuo katsojat takaisin reaalimaailmaan 2000-luvulle. Joulukuun 2017 alussa avautuva Näytön paikka rakennetaan Oulun taidemuseon toiseen näyttelykerrokseen (noin 530m²). Näyttely on avoinna yleisölle hiukan yli vuoden eli joulukuun 2018 loppuun saakka.


Toimenpiteet

- Konsepti- ja sisältösuunnittelu: tutkimus, materiaalien kartoitus, esineiden ja teosten valinta ja hakeminen, käsikirjoitus, yleisötyö (peda), digi- ja verkkoulottuvuuden suunnittelu
- Konservointi: esineiden/taideteosten huolto
- Tekninen ja visuaalinen suunnittelu ja toteutus: näyttelyrakenteiden suunnittelu ja valmistaminen, ääni- ja valosuunnittelu, näyttelytekstien ja kuva-aineistojen valmistaminen, rekvisiittaesineiden hankinnat, näyttelyn digi- ja verkkoulottuvuuden rakentaminen ja laitehankinnat
- Markkinointi ja viestintä (ennakkoon ja jatkuu näyttelyn aikana)
- Näyttelyn rakentaminen näyttelytilassa
- Näyttelyvaihe: yleisötapahtumat ja -palvelut
- Lopetus: näyttelyn purkaminen, loppuarviointi

Näyttelyn kerronnassa hyödynnetään valokuvia, liikkuvaa kuvaa, tekstejä, ääntä, esineitä ja taideteoksia. Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun taidemuseon kokoelmat kohtaavat ensi kertaa laajamittaisesti toisensa uudenlaisessa näyttelykonseptissa. Tiedekeskus Tietomaan toteuttamat visuaaliset efektit täydentävät näyttelyn eri tunnelmia ja ns. hands on -toimintapisteet elävöittävät museovierailua. Teknologiateema koetaan helposti miehiseksi ja vaikeasti lähestyttäväksi, mutta Näytön paikan sisältösuunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan alusta lähtien monenlaiset yleisöt. Näyttelyyn tuleekin liittymään muun muassa erilaisia viihdyttäviä ja asiapitoisia yleisötapahtumia ja työpajoja sekä näyttely ulottuu myös verkkoon. Vähintäänkin yksi näyttelyn sisällöistä tehdään avoimeksi verkossa siten, että yleisö osallistuu materiaalin tuottamiseen ja dialogiseen vuorovaikutukseen muiden verkkovierailijoiden ja/tai museokävijöiden kanssa.

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeessa saadaan aikaan korkeatasoinen ja pitkäkestoinen näyttely, joka herättää valtakunnallista huomiota. Näyttelyn aiheen ja esitystavan uskotaan houkuttelevan laajaa yleisöä - myös sellaisia, joille aihe on vieraampi. Arvio hankkeeseen osallistuvien / yleisön määrästä: 60000.

Näyttelyn materiaaleja tuodaan esiin sosiaalisessa mediassa ja Luupin verkkosivuilla. Vähintäänkin yksi näyttelyn teemoista tehdään yleisölle avoimeksi verkossa siten, yleisö osallistuu materiaalien tuottamiseen ja dialogiseen vuorovaikutukseen muiden verkkovierailijoiden ja Luupin kanssa.

Koska näyttely on Luupin ensimmäinen yhteinen sisältötuotantohanke, hankkeen tavoitteena on myös uudenlainen projektiosaaminen, organisaation sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen vahvistaminen, asiakasosaaminen ja Luupin strateginen kehittäminen.

2016 2017 2018 2019 Yhteensä
Suomi 100 -valtionrahoitus 10 000 35 000 5 000 0 50 000
Yritysrahoitus 0 23 000 1 000 0 24 000
Oulun kaupunki 12 500 214 000 61 000 2 500 290 000
YHTEENSÄ 22 500 272 000 67 000 2 500 364 000

Uudenlainen projektiosaaminen, organisaation sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen vahvistaminen ja asiakasosaaminen jäävät Luupin käyttöön.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2016
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Suomi 100 -juhlavuoden säätiö
Yritykset
Toteuttajat  
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Yhteyshenkilöt   Jonna-Marleena Härö
Anna-Riikka Hirvonen
Jonna-Maria Mölläri
Elina Vieru
Liitteet  
Näytön paikka Suomi 100 -sivuilla   Linkki  
Museo- ja tiedekeskus Luupin verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi