Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla (LAPE)
*
 
Hankkeen nimi   Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla (LAPE)
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Toimiva arki lapsille ja perheille -hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Lapsiperheiden muutosohjelmaa, jonka kehittämiskohteita ovat

- lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
- perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
- varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä
- erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.
Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa huomioidaan kaikki edellä mainitut kehittämiskokonaisuudet. Pääkehittämiskokonaisuudeksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on valittu varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena.

Hankkeen tavoitteet kehittämiskohteittain ovat:

1. Toimintakulttuurin muutos

- Lasten ja perheiden palveluiden johtaminen on sitoutunutta, tietoon ja vaikuttavuuteen sekä yhtenäiseen lapsi- ja perhelähtöiseen toimintakulttuuriin perustuvaa. Palveluohjaus on toimivaa myös sote -maakunnan ja peruskunnan palveluiden välillä.
- Perheet saavat tarvitsemansa palvelut ja arjen tuen ensisijaisesti kasvu- ja kehitysympäristössään onnistuneen palveluohjauksen turvin.
- Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja määrittelevät palvelutarpeensa sekä tuovat kokemuksiaan kehittämistyöhön ja toisille perheille.

2. Perhekeskustoimintamalli

- Perheet saavat toimivaa arkea ja vanhemmuutta tukevat ja tarvitsemansa palvelut siellä, missä elävät arkeaan - varhaiskasvatus ja koulu ovat oleellinen osa tätä kasvu- ja kehitysympäristöä.
- Erityispalvelut ja -osaaminen tukevat perustason palveluita sekä perheiden hyvinvointia joustavalla konsultaatiolla ja etäpalveluin.
- Sähköiset palvelut mahdollistavat nopean yhteydenoton ja matalan kynnyksen tiedonhaun.
- Perheet saavat arjen ja vanhemmuuden tukeen vahvistusta myös järjestöjen, vapaaehtois- ja vertaistoimijoiden ja kokemusosaajien kautta.

3. Varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

- Lapset puheeksi -toimintakokonaisuus on juurtunut maakuntaan ja se tukee varhaiskasvatuksen, koulun ja perheiden yhteistyötä ja arkea, sekä näiden yhteistä kasvu- ja kehitysympäristöjen toimintakulttuurin muutosta. - Perheet osallistuvat yhteiseen arjen tuen ja konkreettisten toimien suunnitteluun sekä päättävät tarvitsemistaan palveluista.
- Olemassa olevia näyttöön perustuvia hyviä ennaltaehkäiseviä käytänteitä levitetään maakunnassa toimijoilta toiselle, osaamisverkostojen kautta, sekä hyödyntäen myös kolmannen sektorin toimijoiden vahvaa osaamista ja kokemusta.

4. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

- Erityispalvelut ja -osaaminen toimivat joustavammin lähempänä perheiden arkea ja kasvu- ja kehitysympäristöjä, ja sen myötä myös perustason osaaminen vahvistuu.
- Hoitoon pääsy nopeutuu ja pth-esh-sosiaalipäivystys muodostavat yhtenäisen toimintakokonaisuuden.
- Erityis- ja vaativamman tason palveluiden asiakaslähtöisyys paranee sisältöjen kehittämisen ja tutkimus- ja palveluprosessien yhtenäisten suunnitelmien ja toimintamallien myötä.

Tavoiteltavassa palvelurakenteessa palvelut muodostavat helposti saavutettavan verkoston lapsen kasvu- ja kehitysympäristöjen tueksi. Pääperiaatteina kehittämistyössä ovat osallisuus, lapsen oikeudet ja lapsen etu, voimavarojen vahvistaminen, lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys sekä perheiden monimuotoisuus.

Hankkeen tuloksena

- otetaan käyttöön lapsiystävällinen kunta -toimintamalli,
- rakennetaan integroidut, perhekeskus-ajatteluun pohjautuvat toimintamallit,
- vahvistetaan kasvu- ja kehitysympäristöjen varaan rakentuvia lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä
- varmistetaan erityis- ja vaativien palvelujen saatavuus ja edistetään niiden integraatiota peruspalveluihin.

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Kustannukset (Alv. 0%)

2017

2018

Yhteensä

Henkilöstökulut

672 500

672 500

1 345 000

Palvelujen ostot

270 000

270 000

540 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

17 500

17 500

35 000

Vuokrat

40 000

40 000

80 000

Yhteensä

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Rahoitus-suunnitelma

2017

2018

Yhteensä

STM (80 %)

795 736

795 735

1 591 471

Osallistuja kunnat

204 264

204 264

408 529

josta Oulun osuus

98 146

98 145

196 291

Yhteensä

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2017
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan kunnat
Toteuttajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat
Oulun hiippakunta
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
8 maakuntatasolla toimivaa järjestöä
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Riitta Pitkänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Yhteyshenkilö Suvi Helanen, PPSHP
Liitteet  
Toimiva arki -verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi