Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen
*
 
Hankkeen nimi   Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen on yhteishanke, jonka päähallinnoija on Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupungin lisäksi muut osatoteuttajat ovat Pellon kunta sekä Metsähallitus.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla. Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteet

Oulun osahankkeen tavoitteena on kehittää työpajapalveluja ja lisätä työpajatoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilaisnuorten syrjäytymisen ehkäisyssä luontotoimintaa kehittämällä. Erityisenä kehittämispainopisteenä nuorten miesten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen luontotoiminnan avulla. Hankkeen aikana luodaan ja dokumentoidaan toistettavat tuloksekkaat luontotoimintamallit, joita voidaan käyttää itsenäisinä osina soveltaen esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä tai tarpeen mukaisina kokonaisuuksina ns. korjaavassa työpajavalmennuksessa esim. starttivalmennuksessa. Hankkeessa luodaan kehittämistyöyhteistyöverkosto Oulun alueen kuntatoimijoiden ja metsähallituksen kesken luontotoiminnan kehittämiseksi kaupunkilaisnuorten ja työpajatoiminnan käyttöön.

Toimenpiteet

1.a) Voimavaratyöskentely
1.b) Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen
2. Omaan lähiluontoon ja elinympäristöön tutustuminen
3. Metsäkummitoiminnan käynnistäminen
4. Luonnonvarojen hyödyntäminen, puutarhatoiminta
5. Erätaidot ja retkeily
6. Ympäristötyöharjoittelu
8. Arjen taidot ja elämysliikunta
9. Osallistuminen luontotoiminnan ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun koulutuksiin
10. Hyvien käytäntöjen kerääminen hankkeen toiminnan aikana.

Tulokset

Hankkeen tuloksena toimintaan osallistuneiden toimintakyky ja osallisuuden kokemus vahvistuvat ja he etenevät koulutus- ja työllisyyspoluillaan tai saavat mielekästä tekemistä arkeensa. Tuloksena saadaan myös kuntoutus-, työllisyys- ja työpajatoimijoiden sekä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden keskinäinen joustava yhteistyömalli kuntoutustoimintaan.

Kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannukset (Oulun osahanke): 326 430 €. Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 261 144 € (80%), omarahoitusosuus (Oulun kaupunki) 65 286 € (20%).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut, palvelupäällikkö Anneli Koistinen, p.044 703 8206, Työpaja-asiantuntija Anu Puhakka, p. 044 703 8283.
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi