Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT), 6Aika
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT), 6Aika
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

6Aika Tulevaisuuden digitaaliset kaupungit ja toimijariippumaton dataintegraatioalusta palveluiden kehittämiseen -projekti (Super-IOT) tukee Oulun kaupungin Digitaalinen agenda toteuttamista.

• Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle.

• Tietotuotannon automatisoimiseksi kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineideninternetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia eri toimialojen palvelutuotannossa ja asiakkaiden palvelemisessa.

• Kaupunkien haasteena on hahmottaa IoT:nmahdollisuudet, tietoturvallisuus sekä hallita kokonaisuutta tietojen ja teknologioiden eriytymisenestämiseksi.

• Kaupunkien nykyiset IoT-alustat ja -laitteet eivät ole yhteensopivia, eikä järjestelmistä ja mittalaitteista kerättyä dataa voida hyödyntää täysimääräisesti.

Projektin keskeiset tavoitteet lyhyesti

1. Määritellä avoin ja toimijariippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri ja rajapintaehdot kaupunkien ja tutkimuslaitosten tarpeisiin,

2. Ratkaista kaupunkien siiloutuneiden toimintaympäristöjen ongelmia käytännön pilottien kautta sekä kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuksen kautta hyödyntäen yhtenäistä referenssiarkkitehtuuria:

3. Luoda toimintamalli ja periaatteet IoT-palvelujen käyttöönottoon mukana olevissa 6Aika-kaupungeissa, luoda ensimmäiset käytännön esimerkit PK-yritystenaktivoimisesta avoimen IoT-referenssiarkkitehtuurin hyödyntämiseen, luoda esimerkki toteutus IoT-käyttötapauksesta palveluntuotantoon mukana olevien kaupunkien sekä yritysten kanssa.

4. Mahdollistaa IoT-tietojen hyödyntäminen resurssien hallinnan ja johtamisen tukena

5. Edesauttaa uusien langattomien teknologioiden kehitystä (5G) tarjoamalla tätä varten toimijariippumaton referenssiarkkitehtuuri

6. Nopeuttaa kansallisten ja kansainvälisten strategioiden ("digiloikka") toteuttamista Suomessa. Digiloikan toteuttamiseksi rakennetaan kansainvälisesti edelläkävijä ratkaisut kaupunkien ja yritysten tarpeisiin, joka mahdollistaa uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hyvä arkkitehtuuri-ja rajapintasuunnittelu voi mahdollistaa myös sujuvamman palvelukehityksen alustan päälle, myös kaupallisten palvelutarjoajien toimesta.

Projektin toimenpiteet

• Projektissa määritellään ja konseptoidaan toimijoista riippumatonreferenssiarkkitehtuuri IoT-datan hyödyntämiseen.

• Hankkeessa toteutetaan pilotteja, joissa määritellään kaupunkien tarpeet päivähoidon ja koulutuksen, asumisen ja ympäristön sekä liikenteen ja karttojen suhteen suhteessa IoT-maailmaan.

• Näissä piloteissa kehitetään teknistä arkkitehtuuria tunnistettuja tarpeita vastaavaksi.

• Piloteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia infrastruktuureja.

• Hankkeessa kehitetään uusia data-intensiivisiä palvelu-ja liiketoimintamalleja.

Kokonaiskustannusarvio: 511 200 euroa, ALV 0 %
Ulkopuolinen osarahoitus: 342 504euroa (67 %-osuus kokonaiskustannuksista)
Oulun kaupungin rahoitusosuus: 168 696 euroa (33 %-osuus)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2017
Päättymispvm   31.5.2020
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki (konsernipalvelut ja tilakeskus)
Oulun yliopisto
Tampereen kaupunki
Oulun ammattikorkeakoulu
TTY säätiö – osatoteuttaja (TTY)
Yhteyshenkilöt   Oulun Tilakeskus, City IOT -hankkeen projektipäällikkönä toimii Jani Nousiainen, kehityspäällikkö, jani.nousiainen@ouka.fi.
Konsernipalvelut: Ari Ylinärä, vs. tietohallintopäällikkö, ari.ylinara@ouka.fi,
Tapio Matinmikko, tietohallintoasiantuntija, tapio.matinmikko@ouka.fi.
Projektin vastuullinen johtaja: Jouko Leskinen.
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi