Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT), OAMK osaprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT), OAMK osaprojekti
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oulun ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa soveltavan tutkimuksen kumppanina, jolla on käytännön osaamista IoT-laitteiden, antureiden ja järjestelmien käyttöönotosta, asentamisesta ja niistä saatavan tiedon hyödyntämisessä ja soveltamisessa käytäntöön sekä IoT-laitteisiin pohjautuvien palveluiden ja sovellusten toteuttamisesta.

Projektin keskeiset tavoitteet lyhyesti

Oulun ammattikorkeakoulu vastaa viestinnän toteutuksen vetovastuusta koko hankkeen ajan. Oamk osallistuu kaikkien muiden toimijoiden vetovastuulla olevien työpakettien toimintaan, erityisen suurella panoksella työpaketteihin 2 ja 4 eli pilottien käytännön toteutukseen ja kaupallistamiseen. Keskeisenä tavoitteena on rakentaa muiden hanketoimijoiden kanssa yhteistyössä IoT-pilotointiympäristö, jossa käytännön pilottien sekä kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuksen kautta yhtenäistä referenssiarkkitehtuuria hyödyntäen ratkaistaan kaupunkien toisistaan eriytyneiden toimintaympäristöjen ongelmia ja aktivoida pk-yritykset pilottien avulla avoimen IoT-referenssiarkkitehtuurin hyödyntämiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Projektin nimi:6AikaTulevaisuuden digitaaliset kaupungit ja toimijariippumaton dataintegraatioalusta palveluiden kehittäminen Oulun ammattikorkeakoulun osaprojekti
Projektin vastuullinen hakija ja toteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu
Toteutusaika: 1.5.2017 -30.4.2020
Kokonaiskustannusarvio: 304 037 €

Ulkopuolinen osarahoitus: 203 705 € (67 %, EAKR+TEM)

Hakijan omarahoitus:50 166 € (16,5 %)

Oulun kaupunki: 50 166 € (16,5 %)

Ohjelma ja painopiste:Digitaalisen agendan salkku, painopiste 2. Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt.

Hanketyyppi:yhteistyöhanke

Projektin toimenpiteet

Työpaketissa 2 eli piloteissa Oamkn roolina on asentaa tai konsultoida asentamisessa kaupunkien tarpeiden mukaisesti IoT-laitteet ja järjestelmät, sekä avustaa niiden käyttöönotossa ja niistä saatavan tiedon hyödyntämisessä.

Työpaketissa 4 eli kaupallistamisessa Oamk osallistuu selvittämään mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan syntymiselle spinoff tyyppisesti hankeorganisaation sisältä. Työpaketissa selvitetään mitkä ovat yritysten mahdollisuudet ja kyvykkyydet hyödyntää hankkeen tuotoksena syntyvää avointa arkkitehtuuri kuvausta ja heidän intressinsä osallistua jo hankkeen aikana määrittelytyöhön.

Viestinnän työpaketissa, joka on Oamkn vetovastuulla tehdään suunnitelmallista hankkeen tiedottamista ja tulosten levittämistä, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Luodaan hankkeelle omat nettisivut ja muuta markkinointi materiaalia. Tiedotetaan hankkeen edistymisestä sekä toimenpiteistä relevanttien kanavien kautta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja yhteistyöverkostoissa.

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset (Alv. 0 %)

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

Palkkakustannukset

38 944

75 316

90 908

33 568

238 736

Muut kustannukset

2 000

2 001

2 003

1 999

8 003

Flat rate (24 %)

9 347

18 076

21 818

8 057

57 298

Yhteensä

50 291

95 393

114 729

43 624

304 037

Rahoitus

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

EAKR

33 695

63 913

76 869

29 228

203 705

Oulun ammattikorkekoulu

8 298

15 740

18 930

7 198

50 166

Oulun kaupunki

8 298

15 740

18 930

7 198

50 166

Yhteensä

50 291

95 393

114 729

43 624

304 037

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2017
Päättymispvm   30.4.2020
Rahoittajat  
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun kaupunki
Uudenmaan liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki (tilakeskus ja konsernipalvelut)
Tampereen kaupunki
Oulun yliopisto (koordinaattori)
Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilöt   Oulun ammattikorkeakoulu, Janne Kumpuoja, Janne.Kumpuoja@oamk.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi