Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -pilottiprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -pilottiprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyviin tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen kaupunkeja ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioita voidakseen kehittää käyttäjien tarpeita aidosti palvelevia ratkaisuja. Hankkeessa sivistys- ja kulttuuripalveluiden (esim. koulut ja monitoimitalot) henkilökunta tekee kehittämistyötä yritysten edustajien kanssa.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa toimii tällä hetkellä neljä monitoimitaloa ja viides valmistuu syksyllä 2017. Monitoimitalot ovat avoimia oppimisympäristöjä, joissa toimii varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalvelut. Monissa toimii lisäksi myös kirjasto. Lisäksi sivistys- ja kulttuuripalveluissa on käynnissä/käynnistymässä useamman koulun peruskorjaus, joissa koulut remontoidaan avoimiksi oppimisympäristöiksi. Uudiskohteet ja peruskorjauskohteet ovat oivallinen alusta monitoimitalon ja koulun henkilökunnan sekä yritysten väliselle kehittämistyölle.

Projektissa kehitetään yritysten edustajien, koulujen ja monitoimitalojen henkilökunnan sekä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan välistä yhteistyötä uusien kalustus-, teknologia- tai tilaratkaisujen löytämiseksi. Yritysten edustajat saavat hankkeen myötä enemmän keskustelu- ja kehittämisaikaa monitoimitalojen ja koulujen henkilökunnan kanssa.

Projektin päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Osatoteuttajina Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia, Oulu ammattikorkeakoulu OAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Turun ammattikorkeakoulu Turku AMK ja Forum Virium Helsinki

Projektin keskeiset tavoitteet lyhyesti

Projektin keskeiset tavoitteet lyhyesti

1) Parantaa ja vahvistaa sivistys- ja kulttuuripalveluiden työntekijöiden sekä yritysten edustajien välistä yhteistyötä uusien innovaatioiden tukemiseksi

2) Luoda Living Lab -tila ja -toimintamalli, joka tukee sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimijoiden sekä yritysten edustajien välistä yhteistyötä
3) Tuottaa avoimiin oppimisympäristöihin uusia tuotteita, teknologisia ratkaisuja, ohjelmistoja ja kalusteita. Yritykset saavat näistä itselleen myyntiin uusia tuotteita tai teknologisia ratkaisuja.

Projektin toimenpiteet

Luodaan Living Lab -tila ja -toimintamalli elokuussa 2017 valmistuvaan Hiukkavaaran monitoimitaloon.

Ratkaistavat teemat Living Lab -konseptissa
- Monitoimitalojen kehittämistyö
- Palveluiden kohdentaminen paremmin monitoimitalon asiakkaille
- Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri käyttäjillä
- Etäyhteyspalveluiden monipuolistaminen iltapäivätoimintaan
- Uusien ohjelmistojen kehittäminen välituntiliikuntaan ja opetukseen
- Värillisen pihavalaistuksen suunnittelu ja toteutus

Kustannukset ja rahoitus

Projektin kustannukset ja rahoitus jakaantuvat vuosina 2017 - 2019 seuraavasti:

Rahoitussuunnitelma

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

EAKR-rahoitus (67 %)

27 062

110 331

109 244

38 788

285 426

Oulun kaupunki (33 %)

13 327

54 342

53 807

19 104

140 582

Yhteensä

40 391

164 673

163 051

57 892

426 007

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2017
Päättymispvm   30.4.2020
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto, 6Aika EAKR
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Helsingin kaupunki (päätoteuttaja)
Espoon kaupunki
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Vantaan ammattiopisto Varia
Oulun ammattikorkeakoulu OAMK
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Turun ammattikorkeakoulu Turku AMK
Forum Virium Helsinki
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Anne Koskela, Oulun osatoteutushankkeen projektityöntekijä. Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi