Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kuivaketju10
*
 
Hankkeen nimi   Kuivaketju10
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013  Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet:

Kehityshankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli rakennusprosessin kokonaisvaltaiseen kosteudenhallintaan siten, että rakennusvalvonta on mukana eri vaiheissa etenemistä ohjaamassa. Toimintamalli tuli laatia ohjekorteiksi, joita pystyttäisiin käyttämään kussakin rakennusprosessin vaiheessa konkreettisina ohjauksen ja yhteistoiminnan malleina ja mallia tuli testata pilottihankkeissa.

Toteutuneet kustannukset yhteensä:

326 648 euroa, 103 % budjetoidusta (hyväksytty kustannusarvio 318 000 euroa)

Rahoitus:

- omarahoitusosuus: 192 648 euroa

- ympäristöministeriö: 134 000 euroa

Projektin tulokset:

Projektin tuloksena on suunnitelman mukaisesti laadittu laaja, koko rakennushankkeen elinkaaren kattava toimintamalli kuivana rakentamisen ja rakennuksen ylläpidon toteuttamiseksi. Kuivaketju10-toimintamalli sisältää 10 keskeisimmän kosteusriskin listan ja toimintaohjeet kuinka rakennushankkeen toimijat, tilaaja, suunnittelijat, rakentajat, käyttäjät ja viranomainen, voivat varmistua etteivät riskit toteudu ja että rakennus säilyy terveellisenä.

Yksi merkittävä tulos projektissa oli laajan verkoston luominen. Kehitystyössä olivat mukana kaikki rakennusalan päätoimijat valtakunnallisesti (mm. ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus, SKOL, RALA, SAFA, Rakennustarkastusyhdistys)

Projektin kehittäminen jatkuu myös Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimesta mm. siten että Kuivaketju10 noudattaville rakennuksille voidaan tulevaisuudessa myöntää Kuivaketju10-status.

Projektin hyödyt:

Projektissa luotu Kuivaketju10-toimintamalli on saavuttanut laajaan tunnettavuuden jo projektin aikana ja vuoden 2017 alussa toimintamalli on otettu käyttöön. Valtakunnallinen yhteinen linjaus toimintamallin käytöstä tehdään maaliskuussa 2017. Kehitystyö on lisännyt myös yhteistyötä rakennusalan toimijoiden (suunnittelu, tilaajat, rakentajat, järjestöt jne.) kanssa.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Kuivaketju10-toimintamallia on luotu koko ajan pitäen mielessä rakennusvalvonnan rooli toimintamallissa. Kuivaketju10 toteuttamiseen vaadittavia toimintatapojen tehostuksia on tehty omaan toimintaan.

Kuivaketju10 on linkittynyt vahvasti rakennusvalvonnan Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia projektiin, jossa tavoitteena oli luoda konsepteja energiatehokkaaseen rakentamiseen.

Muut huomiot:

Projektin tavoitteet linkittyvät vahvasti rakennusvalvonnan perustyöhön ja toisaalta projektityö on mahdollistanut toiminnan kehityksen, mitkä ovat perusvaatimuksia kaikille rakennusvalvonnan hankkeille.

Projektityötä ei voitu aloittaa heti riittävillä resursseilla ja projektin toteutusaikaa jatkettiin, kun havaittiin, että työ vaati valmistuakseen enemmän panostusta. Lisäaikaa tarvittiin mm. rakennusalan mukana olon varmistamiseksi ja sitouttamiseen.

www.kuivaketju10.fi

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2014
Päättymispvm   30.11.2016
Rahoittajat  
Ympäristöministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Rakentamisen Laatu RALA ry
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Oulun rakennusvalvonta, projektipäällikkö Sami Saari.
Liitteet  
Kuivaketju10    
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi