Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Koulurakennusten peruskorjauskonseptin kehittäminen
*
 
Hankkeen nimi   Koulurakennusten peruskorjauskonseptin kehittäminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Kehitystyön tavoitteena oli kehittää ja samanaikaisesti pilotoida uusi korjausrakennuttamisen hankinta- ja toteutusmalli Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen perusparannushankkeisiin.

Tilaajan tavoitteiksi määriteltiin perusparannushankkeiden hankinta- ja toteutus-prosessien kehittämien, projektiosapuolten yhteistoiminnan parantamien, koulukiinteistöjen tilojen monikäyttöisyyden huomioiminen ja tilatehokkuuden lisääminen, kiinteistön arvon säilyttämien sekä rakennuksen energia- ja elinkaarikustannusten pienentäminen.

Toteutuneet kustannukset

409 413 euroa, josta Tekes-rahoitteisen kehityshankkeen budjetti 203 361,00 euroa

Kehityshankkeen osuus:
- omarahoitusosuus: 101 600 euroa
- Tekes-rahoitus: 101 600 euroa
Erotus 206 213 euroa on maksettu Tilakeskuksen rakennushankkeen projektikustannuksista.

Tulokset

Projektin tuloksena syntyi julkiselle alalle sen ehdoin ja rajoituksin toteutettu rakennuttamisen toiminnan ja kilpailutuksen malli, uusi vaiheistusta hyödyntävä korjausrakentamisen ohjelma-allianssimalli.

Pilotointi toteutettiin Pitkäkankaan koulun pp -hankkeessa ja siitä kehitettynä versiona Pohjankartanon koulun hankkeessa, jossa mukana on kaupungin In House- urakoitsija päätoteuttajana.

Hyödyt

Kehitetyllä mallilla saatiin etuja

1) kilpailutuksen, suunnittelun ja toteutuksen läpimenoaikojen lyhentymisestä

2) kustannussäästöistä

3) hukan vähenemistä toiminnan sujuvalla virtauksella

4) yhteistyöskentelystä, jolloin osapuolten näkökannat voitiin huomioida paremmin ja syntyvien innovaatioiden määrä lisääntyi.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt

Korjausrakentamisen ohjelma-allianssi, 10 sopimusosapuolta, osapuolten samanaikainen integrointi, neuvottelumenettely kilpailuttamisessa, yhteistyöskentely, vaiheistaminen.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   3.7.2014
Päättymispvm   30.10.2016
Rahoittajat  
Tekes
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun Tilakeskus
Yhteyshenkilöt   Liikelaitos Oulun Tilakeskus/ Elina Timisjärvi, korjausrakennuttamispäällikkö
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi