Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

NY / UF Bothnian Arc
*
 
Hankkeen nimi   NY / UF Bothnian Arc
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut toteuttaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaista yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämistä toimialueellaan esiopetuksesta toisen asteen yleissivistävään koulutukseen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategian mukaisesti. Yksi strategian painopisteistä on yrittäjyyskasvatuksen kansainvälistymisen edistäminen. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen oman hanke- ja kehittämistyön sekä alueellisen verkostotyön kautta on kentältä, kouluista ja oppilaitoksilta, saatu viestiä kiinnostuksesta tuoda kansainvälistä toimintaa osaksi olemassa olevia yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja.

Oulun kaupunki on ollut aloitteellinen Perämerenkaaren sivistystoiminnan yhteistyön tiivistämisessä, jota on tähän mennessä tehty Oulun ja Luulajan kaupunkien välillä. Kaupunkien sivistystoimien ja oppilaitosten edustajien yhteistyönä on laadittu Perämerenkaaren sivistys- ja kulttuuriohjelma ”Perämerenkaari - Kasvun juuret ja siivet”, joka valmistui 8.12.2016. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä Perämerenkaaren alueella sekä luoda uusia malleja koulutuksen, kulttuurin, matkailun ja nuorten työllisyyden edistämiseksi. Tämän Luulajan kaupungin kanssa yhteistyössä suunnitellun Interreg -projektin ja joulukuussa 2016 valmistuneen ohjelman tavoitteet ovat yhteneväiset.

Projektin tavoitteet

1. Nuorten asenteiden muuttaminen positiiviseen suuntaan suhteessa naapurikieliin ja kulttuureihin

2. Opiskelijoiden kieltenopiskelumotivaation vahvistaminen

3. Koulutuksen yhteistyön lisääminen Perämerenkaaren alueella

4. Liikkuvuuksien lisääminen virtuaalisesti ja fyysisesti

5. Opettajien tietoisuuden lisääminen Perämerenkaaren alueen työmarkkina-alueen potentiaalista

Projektin toimenpiteet

1. Järjestetään suomalaisille ja ruotsalaisille yhteisiä innovaatioleirejä.

2. Järjestetään messumatka kilpailuihin osallistuville ja muillekin NY-yrityksille sekä oheisohjelmaa UF-messuille.

3. Järjestetään opettajien seminaari kerran vuodessa leirien tai messujen yhteydessä.

4. Järjestetään viikon DEMOLA-TET -jaksoja hankkeen nuorille kerran vuodessa.

5. Sitoutetaan lukioita ja yläkouluja projektin toimintaan. Kouluissa toteutetaan yrittäjyyskasvatuksen valinnaisia kursseja.

6. Järjestetään koulutuksia opettajille sekä mahdollisuuksia job shadowing -vaihtoon. Koulutuksissa kehitetään liikkuvuutta, joka edistää rajat ylittävää toimintaa, ihmisten välisiä tapaamisia sekä e-liikkuvuutta ja virtuaalista yhteistyötä.

Leirien, messujen ja seminaarien yhteydessä kartoitetaan kyselyjen avulla nuorten asenteita. Kyselyillä kartoitetaan myös, onko osallistuneiden opettajien tietoisuus Perämerenkaaren työmarkkinapotentiaalista lisääntynyt.

Kustannukset ja rahoitus

- Hyväksytyt kokonaiskustannukset: 417 000 €

- Rahoitus: 354 450 € (Interreg + Lapin liitto), 65 552 € (Oulun kaupunki)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2018
Päättymispvm   31.5.2021
Rahoittajat  
Interreg V Pohjoinen
Oulun kaupunki
Lapin liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Luulajan kaupunki
Yhteyshenkilöt   Projektin toteuttaja: Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Projektin vastuullinen johtaja: Juha Aho
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi