Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

TuTunko - osallistuminen VTT:n ja Oulun yliopiston toteuttamaan Turvallisuuden tunne kotona -projektiin
*
 
Hankkeen nimi   TuTunko - osallistuminen VTT:n ja Oulun yliopiston toteuttamaan Turvallisuuden tunne kotona -projektiin
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavan muistisairauden omaavien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Palvelukanavaan integroidaan mukaan myös vaikuttavuuden mittaristot.

Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Projektikokonaisuus toteutetaan kahden tutkimuslaitoksen rinnakkaisena projektina. Mukana olevat tutkimuslaitokset ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa.

Toimenpiteet

Projektin sisältö on jaettu työpaketteihin jotka on edelleen jaettu erillisiin tehtäviin. Tarkka työpakettijako sekä projektin aikataulu on esitetty hankesuunnitelmassa. Projektin menetelminä ovat esiselvitys, vaatimusmäärittely, teknologian suunnittelu ja kehitys, pilottitestaus ja laajemman validointiprojektin suunnittelu.

Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut on kiinnostunut hankkeen tuottamasta tutkimuksellisesta tiedosta: mistä kotona asuvien muistihäiriöisten henkilöiden turvallisuuden tunne koostuu, miten taataan muistihäiriöiselle henkilölle turvallinen olo kotona ympäri vuorokauden sekä tietyin osin myös kodin ulkopuolella. Voidaanko turvallisuuden tunteeseen sekä arjen hallintaan vaikuttaa teknologisilla ratkaisuilla?

Hankkeen toivotaan löytävän keinoja vastaamaan kuntalaisten koettuun turvallisuuteen sekä arjen hallinnan haasteisiin. Hankkeella on myös vaikutuksia yritysten tuotekehityksen näkökulmasta: tutkimuksen tuottaman tiedon avulla yritykset pystyvät kehittämään markkinoille asiakaslähtöisempiä, paremmin arkea tukevia teknologisia tuotteita, jotka ovat kuntalaisten itsensä tai omaisten hankittavissa ennen kuin kunnallisille palveluille on tarvetta. Näiltä ratkaisuilta toivotaan avoimia rajapintoja niin, että kun kunnallisille palveluille tulee tarvetta, palvelujen integrointi on mahdollinen.

Yhteistyökumppaneina 9 yritystä, Oulun kaupunki, Oulunkaari, Eksote sekä Tampereen kaupunki.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2016
Päättymispvm   31.5.2017
Rahoittajat  
Tekes
Toteuttajat  
VTT
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Milla Immonen VTT, Satu Elo Oulun yliopisto.
Oulun kaupúnki: vanhustyön johtaja Anna Haverinen, teknologia-asiantuntija Jaana Kokko.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi