Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kotona kaupungissa - osallistuminen hankkeeseen
*
 
Hankkeen nimi   Kotona kaupungissa - osallistuminen hankkeeseen
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Espoon kaupunki toimii päätoteuttajana hankkeessa, jossa pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmennukset toteutetaan Espoossa ja Oulussa. Hanketta hallinnoi Espoon kaupunki ja siinä ovat hankekumppaneina mukana Espoon asunnot, NAL-palvelut Oy ja Osna (Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry) /Oulun kaupunki.

Projektin sisältökuvaus

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille asumisvalmennuskokonaisuus, joka sisältää teoriaa ja käytäntöä. Valmennuksen sisältöjä ovat asuntomarkkinoilla toimiminen, kodinhoito, asumiseen liittyvä taloudenhallinta sekä vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeässä osassa ovat kuvalliset ohjeet, ryhmä- ja yksilötapaamiset sekä käytännön harjoittelu. Valmennuksen yhtenä osana on myös asunnonhakuun perehdyttäminen ja siinä avustaminen, jotta asiakkaille voitaisiin löytää tarkoituksenmukaisempia ja pysyviä asumisratkaisuja vuokranantajatahoilta. Valmennuksen kesto on sovitettavissa tarpeen mukaan. Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti hankekumppaneiden yhteistyönä, mutta mahdollisuuksien mukaan valmennuksiin osallistuvat myös nimetyt yhteistyökumppanit.

Hankkeen tavoitteena on
• vahvistaa pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisen taitoja ja ennaltaehkäistä asumisen ongelmia.
• yksilöllisen ja räätälöidyn asumisen ohjauksen tarjoaminen pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille.
• pysyvien asumisratkaisujen löytyminen pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille.

Hankkeen kohderyhmä ovat espoolaiset ja oululaiset kotoutumisvaiheen kansainvälistä suojelua saavat pakolaiset sekä kiintiöpakolaiset, erityisesti nuoret (alle 29-vuotiaat) sekä nuoret lapsiperheet.

Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa pakolaistaustaisten asiakkaiden asumisen tarpeista isoille vuokranantajatahoille ja sitä kautta helpottaa kohderyhmän asunnonsaantia.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa asumisvalmennuksesta pysyvää toimintaa pakolaisten kotoutumisvaiheeseen työkaluksi kotoutumisesta vastaavalle viranomaiselle. Hankkeen tuloksena on vakiintunut asumisvalmennusmalli, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä myös hankkeen loppumisen jälkeen. Jo hankkeen aikana on tarkoitus välittää eteenpäin tietoa valmennusmallista ja sen vaikutuksista.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on vähentää hankkeen kohdehenkilöiden asunnottomuutta, vahvistaa kotoutumisvaiheen pakolaisten asumisen taitoja ja löytää kohdehenkilöille pysyviä asumisratkaisuja. Pakolaistaustaisten asiakkaiden asumistaitojen vahvistuminen ja pysyvien asumisratkaisujen löytyminen vähentää selvästi myös muiden tukipalveluiden tarvetta (esim. lastensuojelu, lapsiperheiden perhetyö ja tilapäismajoitus).

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 633 130€, josta Amif -rahoitusosuus on 474 848€ (75 %). Hankkeen osallistujatahojen omarahoitusosuus on 158 283€ (25 %), josta Oulun kaupungin osuus on 21 715€ (v. 2017: 7 238€, v.2018: 7 239€ ja v.2019: 7 238€).
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2017
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Sisäasiainministeriö
Oulun kaupunki
Espoon kaupunki
Toteuttajat  
Espoon kaupunki
OSNA, Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry
Yhteyshenkilöt   Oulun kaupunki Anu Holappa (etunimi.sukunimi (at) ouka.fi) ja Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry ja Heli Lappeteläinen (etunimi.sukunimi (at) osna.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi