Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun seudun laajakaistaselvitys –projekti
*
 
Hankkeen nimi   Oulun seudun laajakaistaselvitys –projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Valtion Laajakaista kaikille -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen sellaisilla alueilla, joihin näitä verkkoja ei kaupallisesti todennäköisesti rakenneta.

Projektin tavoitteet

Valmisteluhankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella kaikki ne välttämättömät asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi, selvitetään onnistumisen edellytykset toiminnan käynnistymiselle, sekä informoidaan aktiivisesti kuntalaisia hankkeesta. Kuntalaisinformaation tarkoituksena on myös sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Tämä edellyttää tehokasta tiedottamista ja sen perusteellista suunnittelua.

Toimenpiteet

Hankkeen kohteeksi on valittu Oulun kaupungin ja ympäristökuntien - siltä osin kuin ne ovat mahdollisia rahoittaa maaseutuohjelmasta - maaseutumaiset alueet, jotka luokitellaan maaseutuluokituksen mukaan harvaan asuttuihin alueihin, ydinmaaseuduksi ja kaupungin läheiseen maaseutuun. Alueella on useita kylämäisiä asutukseskittymiä, esim.

- Yli-Ii: Kiuttuperä-Kotalanperä-Tannila / Keskikylä-Karjalankylä-Jakkukylä
- Kiiminki / Ylikiiminki: Haipuskylä-Alakylä-Taipaleenkylä-Jokikylä / Hannusperä-Arkala-Joloskylä / Ylikylä
- Huttukylä-Vesala / Jokela-Vepsä, Juopuli-Jokikokko-Ala-Vuotto / Yli-Vuotto,
- Haukipudas: Martinniemi, Kello
- Oulunsalo: Keskipiiri, Ervastinkylä, Salonpää, Pajuniemi Kempele: Ketolanperä-Ala-Murto

Hankkeen aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

- Aktiivinen tiedottaminen kaikille kuntalaisille: Kylätilaisuudet, muut tilaisuudet,
- Verkossa tapahtuvien palvelutarpeiden kartoittaminen (tehdään osittain yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa).

- Selvitetään ja tiedotetaan julkisen sektorin verkossa tarjottavien palveluiden muutoksista ja tarpeista tiedonsiirtoyhteyksien osalta.
- Suunnitelmien ja kustannusarvioiden tekeminen.
- Sopimuskäytänteiden selvittäminen.
- Laajasta alueesta johtuen toimintojen ja rakentamisen vaiheistuksen suunnittelu.
- Liittymissopimusten selvittely ja valmistelu.
- Rahoitusvaihtoehtojen selvittely ja rahoitusvalmistelut: Valtio, kunta, Finnvera, pankki, yksityiset sekä muuta asiaan liittyvät tahot (hyödynnetään muiden alueella toimivien verkkoyhtiöiden kokemuksia), Euroopan investointipankki ja muut kansainväliset rahoitusmallit.
- Selvitetään potentiaalisten verkkoinvestointien määrä, laajuus sekä kustannusarvio.

Kustannukset ja rahoitus

Projektin kustannukset ja rahoitus jakaantuvat vuosina 2016 - 2017 seuraavasti:

Kustannukset (Alv. 0%) ja rahoitus

Kustannukset

2016

2017

Yhteensä

Henkilöstökustannukset

43 750

56 250

100 000

Ostopalvelut

6 000

6 000

12 000

Matkakustannukset

3 000

3 000

6 000

Vuokrakustannukset

3 000

4 000

7 000

Muut kustannukset

3 000

3 000

6 000

Yhteensä

58 750

72 250

131 000

Rahoitussuunnitelma

Rahoitus

2016

2017

Yhteensä

Ely-keskus (93%)

54 638

66 362

121 000

Oulun kaupunki

4 112

5 888

10 000

Yhteensä

58 750

72 250

131 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2016
Päättymispvm   30.3.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Verkko-osuuskunta Oulun seudun Laajakaista
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö: Heidi Romppainen, heidi.romppainen@olka.fi.
vs. tietohallintopäällikkö Ari Ylinärä
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi