Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

POP IT
*
 
Hankkeen nimi   POP IT
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

POP-IT! hankkeessa valmistellaan uutta tulevaa maakuntaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä pyritään maantieteellisen kattavuuteen ja tarvittavien resurssien valjastamiseen yhteisvalmistelun edistämiseksi.

Projektin keskeiset tavoitteet lyhyesti

Kevään 2017 tavoitteena on tunnistaa kehityskohteet ja muodostaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan "ICT-muutosohjelma", jossa kuvataan toteutusraami uudistuksen edellyttämille ICT-muutoksille (mm. toimenpidekokonaisuudet, linjaukset ja alustavat aikataulut, resurssi- ja kustannusarviot).

Alueen tekeminen ja teemat kytkeytyvät Alueuudistuksen tiekarttatyöhön, jossa on tunnistettu keskeisiä tehtäväkokonaisuuksien eri valmisteluvaiheissa. ICT-työryhmä on päätynyt työnsä jäsentelyssä 6:een keskeiseen valmistelukokonaisuuteen:

1) Maakunnan tietohallintovalmiuksien rakentaminen (tiedonhallita, rekisterinpito, linjaukset) *

2) Toimintaverkostojen määrittäminen (kunta, maakunta, yhteistyöalue, kansallinen taso)

3) Tiedonhallinta ja tietojärjestelmät *

4) Arkistointiratkaisut

5) Palvelujen kehittäminen ja toimintojen digitalisointi

6) ICT-palvelujen järjestäminen *

*) POP-IT! -hankkeen selvitystyö keskittyy teemoihin 1, 3 ja 6.

ICT-valmistelun keskeisenä periaatteena on, että erilaiset nykytilakartoitukset ja tietokoonnit tehdään organisaatioiden olemassa olevia resursseja (ICT-työryhmä + tarvittavat asiantuntijat organisaatioista) hyödyntäen. Hankkeen avulla hankittavat lisäresurssit kohdennetaan tarvittavien uusien ratkaisujen suunnitteluun ja selvittämiseen.

Projektin toimenpiteet

POP-IT! -hankkeen tehtäväkokonaisuudet ovat:

1) Maakunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin selvittäminen ja kuvaaminen (teema 3)

2) Maakunnan tarvitseman ICT-infrastruktuuriskenaarioiden määrittely ja kuvaaminen (teema 6)

3) Maakunnan ICT-valmistelun kokoaminen ICT-muutosohjelmaksi (teemat 1-6)

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset (Alv. 0 %)

2017

Yhteensä

Palkkakustannukset

4 032

4 032

Ostopalvelut

15 000

15 000

Flat Rate

968

968

Yhteensä

20 000

20 000

Rahoitus

2017

Yhteensä

EAKR-rahoitus (70 %)

14 000

14 000

Oulun kaupunki (12,5 %)

2 500

2 500

Muu rahoitus (17,5 %)

3 500

3 500

Yhteensä

20 000

20 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   13.2.2017
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Kalajoen kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Raahen kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilöt   Konsernipalvelut/tietohallinto: tietohallintopäällikkö Juhani Heikka
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi