Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Digital transition –projekti
*
 
Hankkeen nimi   Digital transition –projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oulun kaupunki koordinoi EU:n Urban Agenda Digital transition kokonaisuutta vuosina 2017-2019 yhdessä Viron valtion ja Sofian kaupungin (Bulgaria) kanssa. Komissio on asettanut koordinaattoreille kehittämistyön ja teemojen tueksi 16 partneria (kaupunkeja/valtioita/organisaatioita). Yhteistyöhön linkittyy myös useita merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä komission valitsemia kattojärjestöjä.

Tavoitteet

Digital transition partnership-koordinaation avulla mahdollistetaan Oulun ja alueen kumppaneiden osallistuminen EU:n vaikuttamisyhteistyöhön alueen elinvoiman ja työllisyyden kasvattamiseksi.

Toimenpiteet

Hankkeella luodaan toiminta- ja yhteistyömalli alueen toimijoiden ja Euroopan komission sekä muiden eurooppalaisten digitaalisuuden huipputoimijoiden kanssa. Työn tuloksena Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa esittävät komissiolle/alueiden komitealle yhdessä muiden koordinaatiotahojen kanssa digitaalisen muutoksen osalta mm. regulaatioon, rahoitusmalleihin ja osaamis- ja tietopohjaan liittyvät suositukset, jotka tulevat olemaan niin reguloinnin, lainsäädännön kuin tulevan EU 2020- rahoitusmallien pohjina. Hanketyö luo edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaan alueen ja yritysten kasvua, työllisyyttä ja elinvoimaa tukeville toimenpiteille. Urban Agenda Digital Transition partnership luo 2017 digitaalisen muutoksen toimintasuunnitelman ja tarvittavat muutosehdotukset rahoitusmalleihin, lainsäädäntöön ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. AIKO-hankkeella varmistetaan mahdollisuus toteuttaa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkiosaamisalojen (mm. 5G ja tulevaisuuden terveys) ja niihin liittyvien yritysten liiketoiminta Euroopan laajuisena toimintana. Hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa ja innovaatiotoimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Yhteistyökumppanit

PPL, Oulun yliopisto, OAMK, Business Oulu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät.

Kustannukset (Alv. 0 %)

2017

Yhteensä

Palkkakustannukset

37 000

37 000

Muut kustannukset

4 120

4 120

Flat Rate

8 880

8 880

Yhteensä

50 000

50 000

Rahoitus

2017

Yhteensä

EAKR-rahoitus (70 %)

35 000

14 000

Oulun kaupunki (30 %)

15 000

15 000

Yhteensä

50 000

50 000Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2017
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Tietohallintopäällikkö Juhani Heikka
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi