Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana
*
 
Hankkeen nimi   Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tarve

Hankkeella haetaan ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin ongelmiin: kaupungit ja niiden yhteistyökumppanit ovat liian riippuvaisia suljetuista paikkatietojärjestelmistä ja niiden toimittajista, ja avoimien rajapintojen puuttuminen paikkatietojärjestelmistä estää niiden hyödyntämisen avoimessa innovaatiossa muiden osapuolten toimesta.

Toimenpiteet / Sisältö

Hankkeen tavoitteena on kehittää avoimeen yhteiskäyttöiseen 3D-kaupunkimalliin perustuva avoin innovaatioalusta. Siinä käytettävä avoin ja laajennettava tietomalli tekee alustan päälle toteutettavista sovelluksista ja niiden tarjoajista riippumattomia suljetuista paikkatietojärjestelmistä ja niiden suljetuista tietomalleista.
Syntyvä avoin alusta mahdollistaa avoimeen vuorovaikutteiseen 3D-kaupunkimalliin perustuvien sovellusten ja palvelujen kehittämisen yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kaupunkien, kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimesta. Avoimen alustan tarjoamia mahdollisuuksia pilotoidaan kolmessa eri pilottikohteessa Espoossa, Oulussa ja Vantaalla, joissa rakennetaan avoimet vuorovaikutteiset 3D-kaupunkimallit ja kehitetään ja koestetaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia havainnollistavia prototyyppipalveluja.

Toimenpiteet:

1. Käyttäjätutkimus (kaupungin eri palvelualueiden tarpeiden kartoitus; kyselytutkimus kaupunkilaisille, tutkijoille ja yrityksille; käyttöskenaarioiden ja käyttötapausten laadinta).
2. Vaatimusmäärittely (toiminnalliset vaatimukset, suorituskykyvaatimukset jne).
3. Tarvittavien virtuaalikaupunki mahdollistaja -komponenttien valinta, suunnittelu ja toteutus.
4. Avoimen kaupunkimallin suunnittelu ja toteutus (mallin sisältämien tietojen valinta; toimintaperiaatteiden määrittely jne.)
5. Avoimen kaupunkimallin päälle toteutettavien prototyyppipalvelujen valinta, suunnittelu ja toteutus.
6. Avoimen kaupunkimallin ja sen päälle toteutettujen palvelujen koestus käyttäjä- ja kenttäkokeilla.
7. Raportointi ja disseminaatio.

Yhteistyökumppanit

Kaupunkiorganisaation sisäiset
- Konsernipalvelut
- Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
- Tietohallinto

Kaupunkiorganisaation ulkoiset
- Aalto yliopisto
- FGI

Rahoitussuunnitelma

2015

2016

2017

Yhteensä

EAKR + TEM

33 857

98 221

64 364

196 442

Oulun yliopisto omarahoitus

8 338

24 189

15 851

48 378

Oulun kaupungin rahoitusosuus

8 338

24 189

15 851

48 378

Yhteensä

50 533

146 598

96 066

293 198

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2015
Päättymispvm   28.2.2018
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Oulun yliopisto
tietotekniikan osasto
Professori Timo Ojala
040 5676646
timo.ojala@ee.oulu.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi