Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

DIGI EPT – digitaalinen ehkäisevä päihdefoorumi –projekti
*
 
Hankkeen nimi   DIGI EPT – digitaalinen ehkäisevä päihdefoorumi –projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tausta ja lähtökohdat

On tärkeää, että nuoret ja heidän vanhempansa saavat luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päihteistä ja niiden käytön vaikutuksista. Nykyisin perinteinen päihdevalistus - ja tiedottaminen ei kuitenkaan tavoita nuoria ja tähän tarpeeseen tulee kehittää uudenlaisia, digitaalisia, palveluita.

Sähköiset palvelut on formaatti, jossa nuoret luontevasti tänä päivänä tavoitetaan ja kohdataan. Kehitettävä sähköinen palvelu liitetään osaksi kehitettävää Nuoruus.ouka.fi - palvelutarjotinta, jolloin palvelulle löytyy olemassa oleva ympäristö, johon se voidaan luontevasti liittää.

Hanke tukee kaupunginhallituksen esitystä hyvinvoinnin edistämiseksi 2017- 2020, jonka pääkohtia ovat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen, työllisyyden edistäminen, arjen turvallisuuden näkökulman huomioiminen kaikessa toiminnassa sekä vaikuttava monikanavainen matalankynnyksen neuvonta ja ohjaus.

Tavoitteena erityisesti on, että kehitettävän sähköisen palvelun avulla tavoitetaan syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ja luodaan heille mahdollisuuksia löytää mielekästä tekemistä sekä antaa luotettava tietoa päihteistä.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sähköinen palvelu, jonka kautta:
• Saadaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päihteistä ja muista riippuvuutta aiheuttavista asioista
• Voi anonyymisti ja kynnyksettömästi keskustella päihteisiin liittyvistä kysymyksistä
• Aktivoidaan ja ohjataan nuoria opiskelu; työ -ja harraste ym. toimintoihin, jolloin esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret löytävät mielekästä tekemistä ja sisältöä elämään > lisätä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia
• Kehitettävä palvelu on puheeksiottamisen väline kaupungin ja järjestöjen työntekijöille.
• Palvelu tukee nuoren kasvua ja kehitystä sekä tukee vanhemmuutta
• Tunnistetaan olemassa olevat hyvät ja vaikuttavat käytännöt/ sovellukset kansallisesti ja kansainvälisesti ja hyödynnetään niitä
• Kehitetään sovellus joka hyödyntää Nuoruus.ouka.fi- palvelutarjottimen mahdollisuuksia ja tarjoaa nuorelle välineen pohtia ja löytää vaihtoehtoja mielekkääseen tekemiseen

Hankkeen jälkeen kehitetty palvelu jää käyttöön Oulun kaupungin Nuoruus.ouka.fi - alustalla ja sitä kehitetään edelleen.


Toimenpiteet

• Luodaan digiympäristö, josta saadaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päihteistä ja muista riippuvuutta aiheuttavista asioista
• Luodaan sähköinen foorumi, jossa voi kynnyksettömästi keskustella päihteisiin liittyvistä kysymyksistä
• Aktivoidaan ja ohjataan nuoria opiskelu; työ -ja harraste ym. toimintoihin, jolloin esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret löytävät mielekästä tekemistä ja sisältöä elämään > lisätä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia
• Kehitettävä palvelu on puheeksiottamisen väline kaupungin ja järjestöjen työntekijöille.
• Tehdään toimintamalli, jolla tuetaan nuoren kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta
• Tunnistetaan olemassa olevat hyvät ja vaikuttavat käytännöt/ sovellukset kansallisesti ja kansainvälisesti ja hyödynnetään niitä
• Kehitetään sovellus joka hyödyntää Nuoruus.ouka.fi- palvelutarjottimen mahdollisuuksia ja tarjoaa nuorelle välineen pohtia ja löytää vaihtoehtoja mielekkääseen tekemiseen
• Hankkeen jälkeen kehitetty palvelu jää käyttöön Oulun kaupungin Nuoruus.ouka.fi - alustalla ja sitä kehitetään edelleen.

Kustannukset (Alv. 0 %) 2018 2019 2020 Yhteensä
Palkkakustannukset 38 833 51 778 51 778 142 389
Ostopalvelut 48 750 67 750 88 000 204 500
Flat rate (17 %) 6 602 8 803 8 803 24 208
Yhteensä 94 185 128 331 148 581 371 097
Rahoitussuunnitelma 2018 2019 2020 Yhteensä
ESR-rahoitus (80 %) 75 348 102 665 118 865 298 878
Oulun kaupunki (20 %) 18 837 25 666 29 716 74 219
Yhteensä 94 185 128 331 148 581 371 097

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
3. sektori, mm. Ehyt ry, NY ry/Vanhempain Akatemia
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Saija Ukkola
Suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen
Suunnittelija Mikko Lankinen
Erityisen tuen keskuksen johtaja Arto Willman
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi