Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Muutoksiin mukautuvat lietteen käsittelyketjut ja ratkaisut, case: Oulun Vesi
*
 
Hankkeen nimi   Muutoksiin mukautuvat lietteen käsittelyketjut ja ratkaisut, case: Oulun Vesi
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tausta ja tavoitteet

Jätevesilietteen jatkokäyttö toteuttaa hyvin kiertotalouden periaatteita. Pitkäaikaisen sopimuskauden aikana on kuitenkin riski, että toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, jotka johtavat käsittelyketjun toimimattomuuteen. Haasteena on löytää olennaiset osat kattava, muutoksiin mukautuva lietteen käsittelyketju.

Ratkaisua haettiin innovaatiokumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä, jossa keskenään verkostoituneet toimijat etsivät erilaisiin tarpeisiin mukautuvia ratkaisuja yhteistyössä tilaajan kanssa. Oulun Veden teettämän selvityksen mukaan markkinoilla on havaittavissa kiinnostusta ja aktivoitumista erilaisten lietteen käsittelyketjujen ratkaisujen kehittämiseen.

Oulun Vesi pyrki innovatiivisen julkisen hankintamenettelyn kautta aktivoimaan markkinoita uusien ratkaisujen etsimiseen ja toiminnan kehittämiseen ja siten monipuolistaa palveluntarjontaa. Kehittäminen voi kohdistua uusien tuotteiden, käsittelytekniikoiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Oulun Veden tavoitteena on kokonaispalveluna kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas lietteenkäsittelyratkaisu, joka on mukautettavissa toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muuttuessa.Hanke poikkeaa aiemmista Suomessa toteutetuista lietteenkäsittelyn hankkeista siinä, että tässä haetaan mukautuvuutta ja ratkaisuja, joihin mm. PK-yritykset voivat tuoda lisäarvoa.

Projekti toteuttaa Oulun Veden strategisista tavoitteista seuraavia:

· Laadukkaiden ja toimintavarmojen vesihuoltopalvelujen tuottaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan

· Energiataloudelliset ja ympäristövastuulliset ratkaisut vesilaitostoiminnassa kaupungin ympäristöohjelman (Kh 12.5.2014) mukaisesti
Projektin tulokset:

Hankinnan toteuttamiseen liittyvät tavoitteet:

- Tuloksena syntyi hankinnan malliasiakirjat, jota voidaan hyödyntää vastaavissa hankinnoissa.

- Parannettiin yritysten edellytyksiä tarjoa uusia ratkaisuja tarjoamalla kouluttamalla, markkinavuoropuhelun tilaisuuksissa ja järjestämällä hankintaan liittyviä verkostoitumismahdollisuuksia alan toimijoiden kesken.

- Lopullista hankinnan toteutumisen tavoitetta ei saavutettu, koska valituskäsittelyn seurauksena markkinaoikeusteen kumosi tehdyn hankintapäätöksen.

Projektin hyödyt:

• Kokemus uudenlaisesta hankintamenettelystä ja malliasiakirjat.

• Hankintayksikölle tietoa markkinoilla olevasta tekniikasta ja niiden soveltuvuudesta, jota voidaan hyödyntää tulevissa kilpailutuksissa.

• Yrityksille uutta tietoa julkisesta hankinnoista ja uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Yritykset arvioivat voivansa hyödyntää projektin aikana kehittämiään palveluitaan myös muissa alan tulevissa kilpailutuksissa.

• Markkinaoikeuskäsittelyn valitusprosessi kehittää uuden lain oikeuskäytäntöä.Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Markkinavuoropuhelun kokemukset. Markkinavuoropuhelun toteutustapa oli toimiva ja markkinoiden aktivointi onnistui.Toteutuneet kustannukset:

yhteensä 164 635 euroa, josta Business Finlandin ja kaupungin rahoitusosuudet jakaantuivat tasan (50%/50%).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2017
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Business Finland (entinen Tekes)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun Vesi
Yhteyshenkilöt   Kehittämispäällikkö Sara Alanärä, Oulun Vesi, puh. 044 703 3851. Sähköposti: sara.alanara (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi