Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille
*
 
Hankkeen nimi   Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tiivistelmä:

Projektin kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka asuvat Oulun seudulla. Projektin tavoitteena on tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti heidän edetessä omalla polullaan kohti työelämää. Kohderyhmän henkilöt tarvitsevat yksilöllistä ja tarpeeksi pitkäkestoista työhönvalmennusta sekä monialaista sektorirajat ylittävää yhteistyötä omien työllistymispolkujen rakentamiseen kohti avoimia työmarkkinoita. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan monin eri tavoin tuetun työllistymisen (Supported Employment) -menetelmää soveltaen. Työnhakuvaiheessa asiakkaita kannustetaan ja tuetaan mahdollisimman monipuolisesti itsenäiseen työnhakuun tai opiskelupaikan hakemiseen. Projektin työntekijät tukevat asiakkaita koko prosessin ajan mm. jatkopolkujen etsimisessä, opiskelu- tai työnhakuasiakirjojen työstämisessä sekä haastatteluihin valmistautumisessa.

Projekti panostaa erityisesti pienten ja keskisuurten yksityisten yritysten kanssa tehtävään työhön tiedottamalla omasta toiminnasta ja maahanmuuttajien työllistämisestä. Työhönvalmentajan tuki on sekä asiakkaan että työnantajan käytettävissä myös työllistymisen jälkeen. Työkokeilun tai palkkatyön alkaessa aktiivista työhönvalmennusta jatketaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Projektin avulla työelämän ulkopuolella olevien oululaisten ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden työelämävalmiudet ja työllistyminen paranee. Yksilöllisellä tuella ja ohjauksella ihmisten hyvinvointi ja osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistuvat.

Projektin tavoitteet:
• Asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiudet paranevat
• Asiakkaat työllistyvät, aloittavat opinnot tai löytävät muun itselleen mielekkään jatkopolun
• Hankkeen työllistämistoimet vastaavat seudullisen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeeseen

Odotettavissa olevat tulokset:
• Asiakkaiden elämänhallinta ja osallisuus paranevat
• Asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiudet paranevat
• Asiakkaat löytävät mielekkään jatkopolun tai työllistyvät ja kouluttautuvat työvoimapulasta kärsiville aloille.


Rahoitus 2017 2018 2019 Yhteensä
ESR-rahoitus 46 563 132 175 134 649 313 387
Oulun kaupunki 7761 22 029 22 442 52 232
Nuorten Ystävät 7761 22 029 22 442 52 232
Yhteensä 62 085 176 233 179 533 417 851
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2017
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Hämeen Ely-keskus
Toteuttajat  
Nuorten Ystävät ry
Yhteyshenkilöt   Nuorten Ystävät, projektipäällikkö Anu Vanhatupa, p. 044 5586 017, hankeassistentti Anne Lusikka, p. 044 7341 543, etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi

Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi