Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen
*
 
Hankkeen nimi   Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tiivistelmä:

Projektin tavoitteena on kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen ja suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta parannetaan pitkään työt-tömänä olleiden maahanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen.

Projektin asiakkaille järjestetään toiminnallisia pilottiryhmiä erilaisista aiheista (esimerkiksi kieliryhmät, oppimisvalmiusryhmät). Näihin yhdistetään kielituettua koulutuskokeilua tai työkokeilua asiakkaiden saamiseksi koulutukseen ja työelämään. Projektin toimenpiteet ovat tarvelähtöisiä ja ne räätälöidään asiakkaille sopiviksi .

Kieliryhmissä panostetaan kielitaidon kehittämiseen kommunikatiivisin menetelmin ja kielitaitoa kehitetään erityisesti ammatillisesti suuntautuen. Korttikoulutusryhmissä valmistaudutaan jonkin korttikoulutuksen suoritukseen (esim. työturvallisuuskortti tai hygieniapassi).

Opiskeluvalmiuksia ja elämänhallintaa vahvistetaan käytännönläheisillä harjoituksilla. Osallistujille annetaan perustietoa oppimaan oppimisesta ja heitä autetaan vastuunottoon omista opinnoistaan. Osana opiskeluvalmiuksien ja elämänhallinnan ryhmää järjestetään liikuntatoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, tukea kotoutujan identiteettiä, vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia kunnioittaen osallistujan kulttuuritaustaa ja -identiteettiä.

Projektin kohderyhmä ovat maahanmuuttajat, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset, koska he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta, kotoutumiskoulutus on jäänyt kesken tai kotoutumiskoulutusta ei ole suoritettu lainkaan esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Toissijaisena kohderyhmänä ovat kotoutumisajan loppupuolella olevat maahanmuuttajat, joiden kohdalla on tunnistettu riskejä työttömyyden pitkittymiseen.

Projektin tavoitteet:

• Kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen ja suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta parannetaan pitkään työttömänä olleiden maa-hanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen.
• Kohdentaa palveluja maahanmuuttajaryhmille, jotka eivät pääse enää kotoutumiskoulutukseen, mutta eivät puutteellisten valmiuksien vuoksi työllisty tai pääse heille sopivaan koulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki projektin asiakkaat pystyvät parantamaan valmiuksiaan ja heille löydetään toimenpide, jonka avulla heidän koulutus- ja työllistymispolkunsa pääsee etenemään.
• Lisätä moniammatillista yhteistyötä maahanmuuttajien kouluttajien, TE-toimiston, Työllisyyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden kesken ja täten sujuvoittaa sekä nopeuttaa yksilöllisiä polkuja työelämään.

Odotettavissa olevat tulokset:

Projektin tuloksena pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien valmiudet kehittyvät niin, että heidän mahdollisuutensa työllistyä, hakeutua koulutukseen tai perustaa yritys paranee. Tasa-arvonäkökulmasta hanke parantaa naisten mahdollisuuksia päästä takaisin työelämään perhevapaiden jälkeen.

Rahoitus 2017 2018 2019 Yhteensä
ESR-rahoitus 42 958 141 338 141 338 325 634
Oulun kaupunki 7159 23 556 23 556 54 271
OAKK omarahoitus 7159 23 556 23 556 54 271
Yhteensä 57 276 188 450 188 450 434 176

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2017
Päättymispvm   30.4.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Hämeen Ely-keskus
Toteuttajat  
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Yhteyshenkilöt   OSEKK, kehittämispäällikkö Eija Kuha, p. 044 703 7793, etunimi.sukunimi(at)osao.fi

Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi