Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kohtaantoa valmennuksella
*
 
Hankkeen nimi   Kohtaantoa valmennuksella
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tiivistelmä:

Nuoriso- ja rakennetyöttömyys ovat Oulun seudulla olleet jo pitkään korkealla tasolla. Vaikka talous on hiljalleen elpymässä ja työllisyystilanne kohentumassa, vaikeimmin työllistyvien tilanteeseen ei ole odotettavissa nopeita muutoksia. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten kohdalla muutos vaatii ammattitaidon ja työmarkkinavalmiuksien kohentamista.

Suureena haasteena työmarkkinoilla on työn ja työvoiman kohtaanto. Ammattirakenteen muutos on keskeinen työmarkkinoiden kehitystrendi ja rutiininomaiset työtehtävät ovat katoamassa nopeasti automatisoinnin myötä mm. teollisuuden alalla. Samaan aikaan kuitenkin syntyy uusia palvelu- ja asiantuntijatyöpaikkoja. Työpaikkojen kohtaanto-ongelman syy on selvästi kaksitahoinen: avoimet työpaikat ovat eri toimialoilla kuin työttömillä on osaamista, jolloin rekrytointi hankaloituu. Toisaalta avoimet työpaikat sijaitsevat eri työmarkkina-alueilla kuin työttömät, mikä kasvattaa rakennetyöttömyyden määrää entisestään.

Vuonna 2020 alkavan sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen siirtyy maakuntien vastuulle. Maakuntauudistuksessa julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Digiaika lisää työmarkkinoilta ja palveluista syrjäytymistä henkilöille, joilla on osaamisvajeita esimerkiksi sähköisten asiointipalveluiden hallinnassa. Toisaalta uusilla digitaalisilla keinoilla palveluohjausta voidaan myös tehostaa ja palvelut voidaan muotoilla palvelutarvetta vastaaviksi, kun samalla huomioidaan työnhakijoiden tuen tarpeet.

Kohtaantoa valmennuksella -projekti lähestyy tulevia yhteiskunnallisia sekä työelämää koskettavia muutoksia erilaisin valmennuksellisin keinoin. Valmennuksellisia toimenpiteitä toteutetaan kohtaannon edistämiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille. Lisäksi valmennusta ja valmistautumista tehdään maakuntauudistukseen ja siihen liittyviin toimintakentän muutoksiin liittyen sekä työnhakijoiden että työllisyyspalveluiden kentällä toimivien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Projektin tavoitteet:

1. Työn ja työvoiman kohtaannon edistäminen. Tavoitteena on katkaista virtaa pitkittyneeseen työttömyyteen, ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden sitkistymistä ja näin luoda positiivisia yhteiskunnallisia työllisyys- ja talousvaikutusta.

2. Työllisyyspalveluiden kehittäminen vastaamaan tulevia maakunta-, sote- ja koulutusuudistuksia. Tulevaisuuden kasvupalveluiden toimintakentän muuttuessa entistä monitoimijaisemmaksi, työnhakijat tulevat tarvitsemaan tukea kokonaisvaltaisen palvelun saamiseksi sekä palvelujen yhteensovittamiseksi omassa tilanteessaan.

3. Digitalisaation mukana tuomiin haasteisiin vastaaminen.

Odotettavissa olevat tulokset:

• Alueen kohtaanto-ongelmaan on löydetty työkaluja ja toimintamalleja. Projektissa toteutettavien toimenpiteiden myötä alueella vallitsevaa työvoiman ja työn kohtaantokuilua on kavennettu.

• On valmistauduttu tuleviin ratkaisuihin maakunta-, sote- ja kasvupal-veluita koskevissa uudistuksissa, ilman että työnhakijoille syntyy katkeamaa palveluiden turvaamisessa ja saatavuudessa.

• Työllisyyspalveluja toteuttavan henkilöstön osaaminen on kasvanut siten, että he ovat valmiita toimimaan maakunta-uudistuksen mukaisessa toimintaympäristössä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palvelemiseksi kohdennetusti ja tarkoituksenmukaisesti.

• Hankintaosaaminen on kehittynyt siten, että palveluja pystytään hankkimaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeet ja tuloksellisuus huomioiden.

• Digitalisaation mukana tuomat ratkaisut ovat kehittyneet muiden palveluiden rinnalla tukemaan maakuntamallin mukaista työllistämistyötä toteutettavaksi entistä osuvammin ja kohdennetummin.

Rahoitus 2018 2019 2020 Yhteensä
ESR-rahoitus 150 766 575 606 564 147 1 290 519
Oulun kaupunki 37 692 143 901 141 037 322 630
Yhteensä 188 458 719 507 705 184 1 613 149

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.10.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Business Oulu –liikelaitos, työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Mervi Laaksolinna, p. 050 3497 498, palvelupäällikkö Saila Lehto, p. 040 182 1387, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi