Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kulttuuripääkaupunki kansainvälistymisen ja elinvoiman edistäjänä
*
 
Hankkeen nimi   Kulttuuripääkaupunki kansainvälistymisen ja elinvoiman edistäjänä
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteet määrittyvät ECoC-tavoitteiden myötä. Hankkeella vahvistetaan edellytyksiä seuraaviin EU:n asettamiin ECoC-tavoitteisiin:
- Kaupungin kulttuuritarjonnan ja sen saavutettavuuden kehittäminen ja kaupungin kulttuuriprofiilin nostaminen
- Eurooppalainen ulottuvuus ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö.


Projektin toimenpiteet

Konkreettisten toimien keskiössä ovat kulttuuriprofiilin kohottaminen ja korkeatasoinen taiteellinen visio eurooppalaisen ulottuvuuden kautta. Hanke pureutuu toimenpiteissään erityisesti ECoC-valintakriteerien kohtiin:
- Eurooppalainen ulottuvuus: yhteistyö eurooppalaisten taiteilijoiden, eri maiden ja kaupunkien välillä
- Kulttuurinen ja taiteellinen sisältö: johdonmukainen taiteellinen visio ja strategia, perinteisen ja innovatiivisen ilmaisun yhdistäminen.

Hankkeessa järjestetään työpajoja, toimijoiden meet-upeja, ja benchmarking-matkoja. Hankkeessa käynnistetään kansainvälisiä yhteistyökokeiluja, joiden avulla luodaan alueen toimijoille uusia kontakteja eurooppalaisiin asiantuntijoihin. Kokeilut järjestetään ideahaulla. Hankkeessa kutsutaan myös kansainvälisiä asiantuntijoita sparraamaan oululaisia toimijoita.

Vaikutukset:
- Hankkeen avulla kulttuurialan ammattilaisten kansainvälisyys lisääntyy. Konkreettisesti löydetään uusia kansainvälisiä ja kansallisia partnereita Oulun seudun kulttuurilaitoksille ja vapaan kentän edustajille yhteisten projektien suunnittelemiseksi. Onnistuneet projektit edistävät kulttuuripääkaupunkihakemuksen läpimenon mahdollisuuksia.
-Kulttuurilaitosten ja vapaan kentän toimijoiden kulttuuriprofiili, kansainvälisen tason osaaminen ja taiteellinen visio vahvistuvat ja eurooppalainen ulottuvuus lisääntyy.

Rahoitussuunnitelma

1.2. - 31.12.2018

1.1. - 30.4.2019

Yhteensä

PPL:n rahoitus (65%)

27 893

11 107

39 000

Oulun kaupunki (35%)

15 020

5 980

21 000

Yhteensä

42 913

17 087

60 000

Ei-hyväksyttävät kustannukset

1.2. - 31.12.2018

1.1. - 30.4.2019

Yhteensä

Yhteensä

25 000

5 000

30 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2018
Päättymispvm   30.4.2019
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: Johtaja Piia Rantala-Korhonen. Projektipäällikkö Heli Metsäpelto.
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi