Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

DuuniPolku
*
 
Hankkeen nimi   DuuniPolku
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin taustalla oli ratkaisun hakeminen koulutuksesta ja työttömyydestä työelämään välisten siirtymien parantamiseen ja tehostamiseen. Projektissa vastattiin työttömyyden ja toisaalta työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ongelmiin, joita ilmenee Suomen suurimmissa kaupungeissa. Projektissa vastattiin kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tuen tarpeeseen työelämän siirtymissä. Erityisesti nuorten ja pidempään työttömänä olleiden sijoittuminen työelämään, yrittäjyyteen tai työllistymistä edeltävään osaamisen kehittämisen palveluun vaatii usein tukitoimia. Oikein ajoitetuilla ja asiakkaan tarpeisiin vastaavilla tukitoimilla voidaan vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti edistää koulutukseen sijoittumista ja työllistymistä ja samalla ehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta.

6Aika: Duunipolku projektin muut toteuttajat Oulun lisäksi olivat: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon, Helsingin ja Turun kaupungit, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Projektin tulokset:
Oulun osaprojektissa kehitettiin uusi toimintamalli, työssävalmennus. Työssävalmennusta edelsi työnhakijoille tehty ”esivalmennus”. Esivalmennuksen aikana kartoitettiin työnhakijoiden osaamista, motivaatiota ja halua työskennellä yrityksessä, arvioitiin tuen tarve sekä sparrattiin työnhakua tukevissa asioissa, esimerkiksi itsetunnon ja aktiivisuuden kohottamisessa sekä CV:n kirjoittamisessa. Esivalmennuksen aikana myös etsittiin yritysverkostojen avulla yrityksistä työpaikkoja.
Sopivan työpaikan löydyttyä aloitettiin työssävalmennus, jonka avulla saatiin työntekijän ja työnantajan yhteistyö sujumaan alusta lähtien hyvin ja tavoitteellisesti. Valmennusprosessi rakennettiin työnhakijaa ja työnantajaa huomioiden yksilöllisesti. Työntekijä, työnantaja ja valmentaja loivat tavoitteet kehittymiselle yhdessä ja osaamisen lisäksi huomioitiin työyhteisön toimivuus, työelämätaidot sekä hyvinvointi. Valmennuksen päätteeksi tehtiin jatkopolutussuunnitelma työsuhteeseen tai koulutukseen.

Työssävalmennus vastasi sekä lyhyt- että pitkäaikaisten työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelun, koulutuksen ja työllistymisen tarpeeseen sekä yritysten rekrytointitarpeeseen. Työssävalmennus vähensi asiakkaiden uudelleen palaamista työllisyyspalveluihin, koska suurin osa asiakkaista sijoittui pysyvästi työelämään, asiakkaan tilannetta edistävään palveluun tai koulutukseen. Yritykset saivat myös rekrytoitua helposti uusia työntekijöitä ja kolme yritystä halusi valmentajan kautta toisenkin työntekijän ensimmäisen rekrytoinnin jälkeen.
Projektin aikana kehitettiin työnäyttö yhdeksi mahdollisuudeksi työhakijalle osaamisen osoittamiseen.

Projektin aikana tehtiin ja kehitettiin yhteistyötä erityisesti oppilaitosten ja yritysten kanssa, esim. yritysyhteistyötä tehtiin 83 eri yrityksen kanssa.

Numeeriset määrät:
Projektissa oli 71 työnhakija-asiakasta, joista 46 henkilöä ohjautui seuraavasti:
- yrityksiin 24 henkilöä
- Oulun kaupungin eri yksiköihin työllistyi 11 henkilöä
- koulutukseen ohjautui 11 henkilöä

Projektin hyödyt:
- työttömät työnhakijat työllistyivät tai pääsivät koulutukseen. Yritykset saivat rekrytoitua uusia työntekijöitä.
- Projektin aikana muodostui toimivia yhteistyöverkostoja Oulun kaupungin eri yksiköiden, TE-palveluiden, oppilaitosten ja yritysten kanssa.
- Monialaisessa ja poikkihallinnollisessa konsultaatioryhmässä tuotiin esiin hyvinvoinnin näkökulmaa ja työnhakija-asiakkaiden oikea-aikaista ohjautumista yrityksiin.

Toteutuneet kustannukset yhteensä:
budjetti 242 550 €, toteutunut: 225 303 €

Rahoitus:
169 785 € (ESR 70 %) ja 72 765 € Oulun kaupunki (30 %)


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2018
Päättymispvm   31.1.2020
Rahoittajat  
Hämeen Ely-keskus, Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos
Yhteyshenkilöt   Business Oulu –liikelaitos, työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Miia Narkaus 040 657 7953, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728533.
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi