Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

TOLPPA - toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa -hanke
*
 
Hankkeen nimi   TOLPPA - toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa -hanke
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Green Care -toiminnan avulla tavoitellaan vaikeuksia ennalta ehkäisevää, hyvinvointia ja elämänhallintaa tukevaa vaikutusta yksilöllisesti ja ryhmässä, sekä kokonaisvaltaista voimaantumista ja elämänhallinnan kokemuksen vahvistumista. Toiminnan avulla kehitetään samalla osallistujien sosiaalisia valmiuksia.

Osallistujien elämänhallinnan paraneminen on keskeinen tavoite ja sen toteutuessa luodaan uutta psykososiaalisen kuntoutumisen toimintamallia, joka olisi parhaimmillaan levitettävissä laajemmin useampien toimijoiden käyttöön. Hankkeessa käynnistetään myös vertaisryhmiä osallistujien mieltymykset ja toiveet huomioiden. Ryhmien avulla vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä ja saadaan keskusteluapa yksinäisyyttä kokeville. Toimintaan liittyy yksilöohjausta ja ryhmien toimintaan annetaan tukea laajasti.

Yksi tavoite on sosiaalisen median ja tietotekniikan luontevan käytön omaksuminen. Uusista välineistä voi kehittyä tärkeä osallisuuden tuki ja helpottaja niiden tultua toiminnan kuluessa aiempaa tutummaksi. Sosiaalisen median ja teknologian omaksumisella sujuvaksi toimintatavaksi on tärkeä merkitys myös palvelujen saatavuudelle niiden siirtyessä verkkoon etäyhteyksien päähän tulevaisuudessa. Toimintamallin on tarkoitus jäädä elämään hankkeen jälkeen ja tämän edellyttämiä rahoituskanavia tullaan selvittelemään jo hankeen alkuvaiheissa. Jotain kautta saatava osittainen julkinen rahoitus on tärkeää.

Toimenpiteet

Green Care -menetelmä jaetaan luontohoiva ja luontovoima -osiin ja käsitteenä Green Care viittaa sellaisiin saavutettuihin hyvinvointivaikutuksiin, joista on näyttöä tieteellisten tutkimusten tulosten valossa. Käytettäviä menetelmiä on paljon ja niitä sovelletaan hankkeessa monipuolisesti. Suunnitelmiin kuuluu eläinavusteinen toiminta, josta esimerkiksi voi nostaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan.

Metsäkävely on Suomen mielenterveys ry:n yhtenä toimintamuotona. Luonnossa ja sen erilaisissa ympäristöissä tapahtuva toiminta metsäretkistä kalastukseen, hiljentyminen ja mindfulness sopivat myös hyvin toiminnan piiriin. Toimenpiteidensuunnitteluun toteutukseen ja arviointiin osallistuvat hankkeessa mukana olevat henkilöt. Hankkeen lähtökohtana on toiminnallisuus, jolloin saadaan mukaan niitä henkilöitä, jotka eivät osallistu perinteisiin keskusteluihin. Luonnossa tapahtuvien toimintojen lisäksi työpajoissa perehdytään luonnon myönteisiin vaikutuksiin elämänhallintaan, sekä annetaan valmiuksia Green Care -toiminnasta kiinnostuneille.

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeen tuloksena osallistujien elämänhallinta vahvistuu ja siten osalle heistä voi aueta uusia tulevaisuuden näkymiä myös työllistymistä tai opiskelua ajatellen. Osallistujien elämänhallinnan kehittymisen kautta erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenee sosiaalisten verkostojen tuen vahvistuessa.

Kehittyy uusia yksilöllinen ohjauksen, neuvonnan ja tuen kanavia motivaation ja osallistumisen tueksi.Hankkeen toteutuksessa on mukana henkilöitä, joilla on sosiaali- ja terveysalan, Green Care -toiminnan ja hanketoiminnan osaamista, sekä perehtyneisyyttä vertaistoimintaan ja kokemusasiantuntijuuteen. Toimintamallilla on edellytyksiä laajemmalle levitettäväksi ja tavoitteena on pysyvä toiminta. Tämä edellyttää osittaista rahoitusta julkiselta sektorilta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
STEA
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Mielenvireys ry
Turkan ratsurinne Oy
Yhteyshenkilöt   Mielenvireys ry, Isokatu 41 A 25, 5. krs, 90100 Oulu
Työryhmä: Aija Syväkangas, toiminnanjohtaja 041 454 8261
aijasyvakangas@gmail.com
Juha Eskola, hankesuunnittelija 044 2628299
juhaoulu44@hotmail.com
Kari Soronen, hallituksen jäsen 045808003
soronenkp@luukku.com

Liitteet  
Tolppa-hankkeen loppujulkaisu   Mielenvireys Tolppa loppujulkaisu.pdf   5 809 kt
Logot    
  ESR-logoVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi