Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kultusta voimaa - Kulttuuri- ja liikunta- sekä ura- ja voimaantumispainotteinen toiminta nuorille
*
 
Hankkeen nimi   Kultusta voimaa - Kulttuuri- ja liikunta- sekä ura- ja voimaantumispainotteinen toiminta nuorille
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun osatoteutus valtakunnallisessa kokonaisuudessa Höntsä - silta eteenpäin.

Tavoitteet

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa 18-29 vuotiaille nuorille nuorisolähtöinen "Höntsä"-toimintamalli, joka toimii nuorta vahvistavana ja vieraantumista vähentävänä siltana elämän tärkeissä siirtymävaiheissa. Hanke ennaltaehkäisee joutenolon riskejä ja pyrkii yhdistämään aktiivisia ja inaktiivisia nuoria yhteisten toimintojen pariin ja poluttamaan heitä eteenpäin kohti koulutus- tai työllisyystavoitteita. Toiminnassa vertaistuella on keskeinen rooli opiskelu-ja työvalmiuksia vahvistavana tekijänä. Hanke kohdentuu molempien sukupuolten edustajiin sekä paikallisiin ja maahanmuuttotaustaisiin henkilöihin.

Hankkeessa konseptoidaan yhteiskehittäen monialainen Höntsä-toimintamalli, jolla tuetaan nuorten osallisuutta ja hyvinvointia paikallisesti oman, itselle läheisen arjen toimintaympäristöissä sekä vahvistetaan nuoren omaa ymmärrystä vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Mallin moottorina toimii monialainen ohjaajuus, jossa yhdistyvät hyvinvoinnin, liikunnan ja kulttuurin osaamiset nuoren henkilökohtaisiin, hänestä lähtöisin oleviin tarpeisiin suunnatuksi käyttövoimaksi. Keskeistä mallissa on myös hankkeen aikana rakentuva valtakunnallisten liikunta-, kulttuuri- ja koulutussektorin toimijoiden verkostoituminen ja yhteistoiminnan muodot Höntsä-toimintamallin sisällä.

Hanke toteutetaan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuurialojen eri asteen kouluttajien sekä alojen 3. sektorin toimijoiden valtakunnallisena yhteistyönä. Siten tavoitteena on myös mahdollistaa mallin leviämisen mahdollisuudet myös hankkeen jälkeen eri toimijoiden käyttöön valtakunnallisella tasolla.

Toimenpiteet

Höntsä-toimintamalli kokoaa yhteen nuorten näköisen yhteisön ja sisällön. Vapaamuotoista toimintaa vahvistetaan ripauksilla ammattilaisten ohjausta. Pääroolissa ja toteuttajina ovat kuitenkin nuoret, joille ammattilaiset tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa itsensä näköistä toimintaa ja saada tarvitsemaansa ammattilaisten ohjausta. Toimintamalli kokoaa yhteen laaja-alaisesti nuorten parissa työskenteleviä 3.- ja julkisen sektorin toimijoita sekä oppilaitoksia ja mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön ja osaamisen kehittymisen.


Hankkeessa kehitetään monialainen, mm. liikuntaa, kulttuuria, voimaantumista ja uraohjausta hyödyntävä Höntsä-toimintamalli, jolla
• tuetaan nuorten osallisuutta ja hyvinvointia paikallisesti oman, itselle läheisen arjen toimintaympäristöissä
• sekä vahvistetaan nuoren omaa ymmärrystä vahvuuksistaan ja osaamisestaan.

Hankkeessa perustetaan Ouluun Höntsäklubi, joka toimii nuorten kohtaamispaikkana ja ohjauksen lähteenä.

Toiminnalla tuetaan nuoren opiskelumotivaatiota sekä siltaa siirtymävaiheissa koulutuksesta työelämään kuin myös alueellista kiinnittymistä. . Erityisesti kiinnitetään huomiota nuoren nivelvaiheiden tukemiseen koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Hankkeen keskiössä ovat nuoret, joita osallistetaan myös toiminnan suunnitteluun.

Hanke toteutetaan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuurialojen eri asteen kouluttajien sekä alojen 3. sektorin toimijoiden valtakunnallisena yhteistyönä. Siten tavoitteena on myös mahdollistaa mallin leviämisen mahdollisuudet myös hankkeen jälkeen eri toimijoiden käyttöön valtakunnallisella tasolla.

Höntsä-toimintamallin toteuttaa monialainen eri toimijoiden verkosto, johon kuuluu hankkeen osatoteuttajat toisen ja korkea-asteen oppilaitoksista liikunnan ja kulttuurin ja hyvinvoinnin aloilta (Metropolia amk, Kisakeskus, OAKK/Virpiniemen liikuntaopisto, Diakonia ammattikorkeakoulu) ja hyvinvoinnin tutkimus- ja koulutusorganisaatio Oulun Diakonissalaitos ODL sekä 3. sektorin seuratoiminnan toteuttajista niin ikään liikunnan ja kulttuurin aloilta (Nuorisoseurat ja TUL). Siten hankkeella voidaan lisätä näiden toimijoiden osaamisen monipuolistumista nuorten tukemiseksi sekä vahvistaa julkisen, yksityisen, koulutussektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyötä. Hankkeen toimintamalleja toteutetaan piloteissa eri puolilla Suomea ja konseptoimalla höntsä-malli hankkeen aikana, se voidaan levittää myös hankkeen pilottikohteiden ulkopuolisten toimijoiden käyttöön.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2018
Päättymispvm   30.11.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
ODL
DIAK
OAKK
Metropolia AMK
TUL
Yhteyshenkilöt   Kaisu Kaikkonen (Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, puh: 050 3125 611, etunimi.sukunimi (at) odl.fi.
Liitteet  
Logot    
  ESRESRVipuvoimaaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi