Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

SOLOGS - Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka
*
 
Hankkeen nimi   SOLOGS - Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta asiakkaiden saavutettavuuden, asiakas- ja markkinapotentiaalin sekä palveluverkon logistiikan tehokkuuden näkökulmista. Pitkien etäisyyksien ohuiden materiaalivirtojen logistiikan tehostamiseen tuotetaan ratkaisumalleja erityisesti kuljetusten integroitavuuden kautta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka liikkuvat lähipalvelut voisivat tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden palvelutuotantoa. Hankkeessa hyödynnetään fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluita, sote-palvelu- ja väestöpaikkatietokantoja sekä paikkatietoperusteista (GIS) verkostoanalytiikkaa. Tulokset tuotetaan hyviksi käytänteiksi ja osin pilotointikelpoiseen muotoon.

Kehitysteemat ja hankkeen työpaketit
1. Tehokas ja saavutettava sote-palveluverkko -työpaketissa etsitään ratkaisuja paremmin saavutettavien lähipalveluiden toteuttamiseen ja analysoidaan mahdollisten uusien optimaalisesti sijoitettujen toimipisteiden potentiaalinen väestö- ja asiakassaavutettavuus. Lisäksi selvitetään kuinka yksityiset palveluntuottajat voivat täydentää nykyistä laajemmin julkista terveyspalveluverkkoa. Työpaketin analyysit keskittyvät erityisesti kaupunkiseutujen ydin ja reuna-alueille sekä maaseudun taajamiin luontaiset liikennesuunnat huomioiden.

2. Ohuiden materiaalivirtojen integroiminen pitkien etäisyyksien alueella -työpaketissa tuotetaan ratkaisumalleja pitkien etäisyyksien ohuiden materiaalivirtojen logistiikan tehostamiseen erityisesti kuljetusten yhdistämisen kautta. Järkeviä yhdistämismahdollisuuksia etsitään muun muassa kotiin toimitettavista palveluista, terveydenhuollon toimipisteiden materiaalikuljetuksista ja kiireettömistä potilaskuljetuksista.

3. Liikkuvat terveyspalvelut -työpaketissa selvitetään liikkuvien lähipalvelujen mahdollisuuksia tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja terveyspalveluja. Soveltuvimmat palvelukohteet ja laskennalliset palveluverkon mallit tuotetaan väestön sijainti- ja ikärakennetiedoista sekä vanhuspalveluverkon perusteella. Referensseinä ovat muissa maakunnissa toteutetut palveluautot.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Luonnontieteiden tiedekunnan Maantieteen tutkimusyksikön ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin, Johtamisen ja Kansainvälisen liiketoiminnan yksikön yhteistyönä. Projektin rahoitukseen osallistuvat Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi Coronaria Hoitoketju Oy, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kallion peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab).

Hankkeen kokonaisrahoitus on 199 000 €, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR:n osuus on 70 % (139 300 €).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2018
Päättymispvm   29.2.2020
Rahoittajat  
Oulun yliopisto
PPSHP
Kallio
Helmi
Coronaria Hoitoketju Oy
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Oulunkaari
Selänne
Nordlab
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Timo Pohjosenperä, +358 294 48 3935, Vastuullinen johtaja, professori Jarmo Rusanen,, tutkijatohtori Ossi Kotavaara, professori Jari Juga. Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) oulu.fi.
Liitteet  
SOLOGS--verkkosivut   Linkki  
Logot    
  EAKR-logoVipuvoimaa EU:sta
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi