Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Taustaa ja tavoitteet

Verkostoprojekti on kuntien, Kuntaliittokonsernin ja sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostoprojektina eri osioineen. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektin teemat ovat:

- Tulevaisuuden kunnan muuttuva hyvinvointirooli
- Hyvinvointijohtamisen kehittäminen
- Hyvinvoinnin edistämisen hyvät käytännöt
- Hyvinvointiennakointi

Projektikokonaisuudessa on omat osuutensa valtakunnalliselle, maakunnallisille ja vertaiskuntien väliselle verkostokehittämiselle ja seminaareille sekä kuntakohtaiselle konsultoinnille. Edellä mainittuja osioita tuetaan tietotuotannolla, ajankohtaiskatsauksissa ja -aineistoilla.

Odotettavissa olevat tulokset sekä hyödyt Oulun kaupungille

1. Vertaisoppiminen ja vertaistuki

- Kaikille verkoston kunnille järjestetään yhteisiä kansallisia sekä suurten kaupunkien vertaisseminaareja (1 vuodessa). Laatumittarit asiakaspalautteesta.
- Vuorovaikutuksellinen ja vertaileva toimintakulttuuri.

2. Kokemus- ja tutkimustiedon jäsentäminen

Laaditaan laadukkaita ja oikein kohdennettuja kirjallisia sekä sähköisiä julkaisuja, joiden teemat ja sisällöt nousevat kuntien kokemustiedosta, kuntien kehittämistarinoista, seminaarien keskusteluista ja nostoista sekä tutkimustiedosta. Pääpaino on hyvinvoinnin edistämisessä ja sen johtamista ja toimeenpanoa tukevissa ajankohtaiskatsauksissa ja aineistoissa sekä valtuustokauden vaihtuessa tuotetaan uusien valtuustojen toimintaa tukevia aineistoja.

3. Viestintätuotokset

Toteutetaan jatkuvasti, aktiivisesti ja monikanavaisesti (printti, video, some, sähköposti, netti) viestinnällisiä tuotteita: kuntauutiset, tiedotteet, uutiskirjeet sekä KuntaTV-haastattelut.

4. Kuntien ja maakuntien kehittämistyön tuki kentällä

Kuntien omiin kehittämistarpeisiin räätälöity kuntakohtainen konsultointituki (1 työpaja, seminaaria tai vastaavaa tilaisuutta vuodessa). Kuntakohtaisesta työskentelystä ja työpajojen teemoista sovitaan erikseen jokaisen kunnan kanssa. Maakuntien kehittämistarpeisiin järjestetään maakunnan ja sen alueella verkostoprojektissa mukana olevien kuntien kesken yhteisesti sovittuun teemaan liittyen kytkeytyvä työpaja (jokaista mukana olevaa maakuntatoimijaa kohden 1 työpaja vuodessa).

5 Loppuraportti

Kertomus toteutetun projektin sisällöistä, teemoista ja toiminnasta. Työstetään mukana olevien kuntien kanssa ja välitetään edelleen palveluina laajemmin kuntien käyttöön hyödyntäen Kuntaliittokonsernin eri väyliä ja kanavia.

7 Mahdollisuus opintomatkaan erillisveloituksesta.

Eurooppa/Pohjoismaat

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2017
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Suomen Kuntaliitto
Oulun kaupunki
Kunnat
Toteuttajat  
Suomen Kuntaliitto
Oulun kaupunki
Mukana olevat kunnat
Yhteyshenkilöt   Asiantuntija Ville Nieminen, Kuntaliitto ja Kimmo Haapasalo, FCG Konsultointi Oy.
Yhteyshenkilöt Oukalla: kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi