Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

LAPANEN - Lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen
*
 
Hankkeen nimi   LAPANEN - Lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Lapanen-hankkeen tarkoituksena oli kehittää Oulun kaupungissa monipuolisia ja innostavia liikuntaharrastusmahdollisuuksia sekä luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja, joilla estetään liikunnan eriarvoistuminen lasten- ja lapsiperheiden keskuudessa.

Päätavoitteet:
- sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy liikunnan keinoin
- luodaan uusi innovatiivinen toimintamalli liikuntapalvelumuotoilua kehittämällä
- liikunnan puheeksiottamisen mallin kehittäminen ja käyttöönotto lastenneuvoloissa sekä muissa perhepalveluissa

Hanke toteutettiin laaja-alaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä eri hallintokuntien sekä liikuntapalveluja järjestävien eri kansalaisjärjestöjen, Lintulammen asukasyhdistys ry:n, Sydänliiton ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa.

Hanke kytkettiin osaksi Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen toimintaa ja toiminnan pilottiryhmät ja koulutukset ovat toteutuneet Höyhtyän, Lintulammen ja Kaukovainion alueilla. Tavoitteena on ollut kehittää omatoimisen arkiliikunnan edistämisen, liikunnan puheeksiottamisen malli aluksi lastenneuvoloissa (ns. pilottineuvolat). Tämän lisäksi tavoitteena oli tukea vanhempien ja lasten liikunnallisen elämäntavan muodostumista sekä lasten ja perheiden osallisuuden huomioimista ja korostamista kaikessa liikkumiseen aktivoivan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toisena toimintavuonna Kontinkankaan Hyvinvointikeskuksen alueella saatujen kokemusten perusteella toimintaa päätettiin laajentaa Tuiran hyvinvointikeskuksen alueelle.

Toiminta ja tilastot

Vuoden 2015 aikana toteutuneet ryhmät toteutettiin Kontinkankaan Hyvinvointikeskuksen alueella Raksilan uimahallilla, Värttön liikuntakeskuksessa, Ainolanpuistossa, Höyhtyän Sorsapuistossa, Tuiran mielenterveyskeskuksen tiloissa, Melleniustalolla, Kaukovainion leikkipuistossa ja Hiirihaukkatalolla. Elokuussa alkoivat vauva-aikuinen, taapero-aikuinen ja perheleikkikerhot (3kpl) yhteistyössä Lintulammen asukasyhdistyksen kanssa, joissa toteutui vertaisohjaajakoulutus sekä KiddieJam -tanssiryhmät (2kpl). Loka-marraskuussa aloitettiin vauva- ja perheuintiryhmät. Mukana oli vaaviryhmästä neljä ja kimpparyhmistä kaksi perhettä, 1-vuotiaitten ryhmässä on neljä perhettä Helmi-ryhmästä. Heikinharjussa oli aloitettu Vuolle-Setlementin verkostoyhteistyönä Matleena Aarikallion musiikkileikkikoulu Muskari 18x, kaksi kertaa viikossa. Perhepalveluryhmien ja lasten lääkinnällisen kuntoutuksen työntekijöiden yhteistyönä yhdistettiin vauva- ja taaperoikäisten perheet vauva- ja perheuinnin ryhmiin. Mukana syyskaudella oli 15 uutta perhettä.

Kevään 2015 pilotoinnin tuloksena alkoi syyskuussa kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Ryhmäpäiviä syyskauden aikana oli 12. Ryhmässä aloitti 3 henkeä ja joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina uusia ryhmäläisiä sai tulla mukaan. Kävijöitä syyskauden aikana oli yhteensä 61 ja keskiarvo 5 ryhmäläistä / päivä. Liikuntaleikkikouluohjaajakoulutus (16h) pidettiin neljässä osassa Ouluhallissa.

Mäntylän päiväkodissa kehitetty perheliikuntamalli on mahdollista jalkauttaa päiväkotien arkeen. Tähän valmistauduttiin järjestämällä päiväkotien henkilökunnalle liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus. Koulutukseen osallistui 25 Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijää joista 24 sai todistuksen koulutuksesta. Uutena pilottialueena käynnistettiin Lapasen toimintaa Tuiran hyvinvointialueella. Laajentuminen mahdollistui, kun Oulun kaupunki nopeutti hyvinvointikeskusten perustamisaikataulua. Tuiran hyvinvointikeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2016 alussa. Neuvokas-perhekoulutus kohdennettiin alkuvuonna Tuiran alueelle. Liikuntatuokiot Tuirassa, Kisakentän ja Kangaspuiston päiväkodeilla, eivät houkutelleet paikallisia lapsiperheitä. Alkuperäinen ryhmän toiminnan tarkoitus muuttui Tuiran osalta loppuen lopuksi niin, että päiväkodin omat lapsiryhmät käyttivät palvelua. Koskelan ryhmän osalta toteutuminen onnistui suunnitellun mukaisesti ja toimintaan osallistuivat paikalliset perhepäivähoitajat hoitolapsineen sekä muutama lähialueen lapsiperhe. Ryhmät toimivat syyskaudella 2016 Tuirassa viikoilla 40 -50, sekä Koskelassa viikoilla 44 -51. Raatin uimahallissa toteutettiin lelu-uintia. Altaassa oli mukana ohjaaja, joka antoi vinkkejä vanhemmille ja neuvoi apuvälineiden käytössä.

Kehittämistoimenpiteet hankkeen toiminnassa saatujen kokemusten jatkumiseksi

Vuonna 2017 toteutettiin eri ryhmiä, joista tarkemmin loppuraportissa. Vuonna 2018 toteutuneista ryhmistä verkkosivuilla www.ouka.fi/lapanen.

Perheliikuntapalvelujen jalkauttaminen ja toiminnan kehittäminen

1. Neuvokas perhe ja liikuntaleikkikoulohjaajakoulutuksen turvaaminen. 2. Mäntylän päiväkodissa kehitetyn perheliikuntamallin juuruttaminen päiväkotien arkeen. Vanhempaintoimikuntien kannustaminen suunnittelemaan liikunnallisia vanhempainiltoja ja perheliikuntatapahtumia ja perheliikuntakerhoja.
3. Matalan kynnyksen maksuttomien perheliikuntavuorojen mahdollistaminen myös ei rekisteröidyille yhdistyksille. Mallina käy nuorten Höntsävuorojen periaatteet.
4. Lastenneuvoloissa perheitä tuetaan liikunta- ja ravintotottumuksissa sekä ohjataan perheliikuntaryhmiin. Vanhemmille tehdyn kyselytutkimuksen vastauksista kävi ilmi, ettei yksikään vanhempi ollut ohjautunut perheliikuntaryhmiin neuvolan kautta.
5. Nimetään liikuntapalvelujen yhteyshenkilö ja varmistetaan tieto erityisryhmien palveluohjausyksikölle, perhepalveluryhmiin, neuvoloihin ja kuntoutuspalveluihin, jotta osaavat ohjata tukea tarvitsevat perheet vauva ja perheuintiryhmiin.
6. Hyvien palveluketjujen turvaaminen jatkossa tiiviillä yhteistyöllä kunta- ja maakuntauudistuksen toteutuessa.
7. Liikunnan ja ravinnon puheeksiottamisen tsekkauslistat neuvoloihin.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   6.3.2015
Päättymispvm   31.12.2016
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Tuija Pohjola, vastuullinen johtaja Niina Epäilys.
Liitteet  
Lapanen-verkkosivut   Linkki  
LAPANEN-loppuraportti   Raportti Lapanen.pdf   279 kt
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi