Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Luovuus+
*
 
Hankkeen nimi   Luovuus+
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta ja tarve

Oulussa on korkea nuorisotyöttömyys ja kasvukeskuksena alue houkuttelee paljon luovien alojen nuoria osaajia. Luoville aloille valmistuvien työllistymismahdollisuudet ovat kuitenkin heikot. Luovuus+ -projekti tähtää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä luovien alojen toimintakentän vahvistamiseen Oulun alueella uusia työllistymiskeinoja kehittäen.

Tavoitteet

1) 17-29 -vuotiaiden työllistymisvalmiuksien parantaminen luovilla aloilla

2) Luovien alojen yritysten ja yhdistysten tukityöllistämisosaamisen parantaminen

3) Oulun kaupungin sekä luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteisen verkoston vahvistaminen

4) Oulu 2026 -tavoitteen saavuttamisen edesauttaminen

Toimenpiteet:

1) Luovien alojen verkostotyö

2) Nuorten yksilölliset valmennusohjelmat

3) Työkokeilujaksot luovien alojen yhdistyksissä ja yrityksissä

Odotettavissa olevat tulokset:

1) Nuorten työllistymisvalmiudet paranevat

2) Luovien alojen yhdistysten ja yritysten tukityöllistämisosaaminen paranee

3) Oulun kaupungin sekä luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteinen

verkosto vahvistuu

4) Tuetaan Oulu 2026 -tavoitteen saavuttamista

Rahoitus ja kustannukset

Kustannukset 2019 2020 2021 yhteensä
Palkkakustannukset 169 422 169 422 169 422 508 266
Ostopalvelut 67 000 117 000 117 000 301 000
Flat rate (17 %) 28 802 28 802 28 802 86 406
yhteensä 265 224 315 224 315 224 895 672
Rahoitus 2019 2020 2021 yhteensä
ESR (70 %) 185 657 220 657 220 657 626 970
Ouka (30 %) 79 567 94 567 94 567 268 702
yhteensä 265 224 315 224 315 224 895 672

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut, suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen, puh. 044 703 8263
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, suunnittelija Mikko Lankinen, puh.044 703 8275
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi