Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Energiaviisaat kaupungit - EKAT
*
 
Hankkeen nimi   Energiaviisaat kaupungit - EKAT
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Suomen kuusi suurinta kaupunkia on valmistellut syksyn 2017 6Aika -hakuun Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen, jonka päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki. Yhteishankkeen tuloksena odotetaan syntyvän kaupunkien rakennuskannan energiatehokkuuden kehittämiseen soveltuvia toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka ovat monistettavissa muihin kaupunkeihin ja yksityisiin rakennuksiin. Oulun kaupunki on mukana hankkeessa liikelaitos Tilakeskuksen osaprojektilla.

Tavoitteet

Tavoitteena on nostaa hankkeeseen osallistuvat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, 0-energiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Tilakeskuksen osaprojektin toimenpiteet

1) Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen

Aktivoidaan rakennusten käyttäjiä toimimaan entistä energiaa säästävämmällä tavalla mittaamalla ja havainnollistamalla käyttäjille, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa rakennusten energiankulutukseen. Pilottikohteina Oulussa ovat Talvikankaan koulu ja Kuivasjärven päiväkoti.

2) 0-Energiakortteleiden kehittäminen

Luodaan energiavisio Oulun pilottikohteeksi valitulla Raksilan urheilualueella, jossa on tarve toteuttaa energiaremontti. Raksilan korttelille tehdään energiatehokkuustarkastelu, jossa yksittäisen rakennuksen optimoinnin sijaan tarkasteluun otetaan laajempi kokonaisuus.

Kustannukset 2018 2019 2020 yhteensä
Palkkakustannukset 14 460 18 920 16 630 50 010
Ostopalvelut 4 000 38 000 7 800 49 800
Flat rate 3 471 4 541 3 992 12 004
yhteensä 21 931 61 461 28 422 111 814
Rahoitus 2018 2019 2020 yhteensä
Oulun kaupunki 7 238 20 282 9 380 36 900
6Aika (EAKR+valtio) 14 693 41 179 19 042 74 914
yhteensä 21 931 61 461 28 422 111 814

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   2.5.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, liikelaitos Tilakeskus
Yhteyshenkilöt   projektipäällikkö Johanna Mäkelä, email: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
   
Logot    
  EAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi