Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kaikki samalta maalilta töihin
*
 
Hankkeen nimi   Kaikki samalta maalilta töihin
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Kaikki samalta maalilta töihin -projektissa tarjotaan heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille palveluja heidän työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä lisätään joustavuutta työmarkkinoille.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä ja lisätä nuorten ammattitaitoa. Samalla nuorten sosiaaliset taidot harjaantuvat sekä motivaatio parantuu. Lisäksi nuoret saavat käytännön työkaluja arjen hallintaan ja kokemuksia työympäristöstä hyvässä seurassa. Tavoitteena on projektin kautta luoda nuorille henkilökohtaiset opintopolut, laaja-alaista osaamista sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa.

Projektissa pyritään luomaan ”Kärppämalli”, jossa yhteistyössä toimivat nuori, hanketyöntekijä, julkisen sektorin edustaja ja oppilaitoksen edustaja. Tällöin nuorten kanssa on toimimassa useita merkitseviä aikuisia.

Toimenpiteet

Projekti on jaettu kahteen osatavoitteeseen ja niiden mukaisiin toimenpiteisiin:
1. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllisyysvalmiuksien parantaminen
• Nuoret pääsevät osallisiksi seuran toimintoihin.
• Seura järjestää viriketoimintaa vanhainkodeissa, joissa nuori pääsee kokeilemaan ikäihmisten kanssa toimimista.
• Nuoret pääsevät tutustumaan lasten liikunnan ohjaukseen seuran järjestämissä lasten liikuntakerhoissa, leireillä ja tapahtumissa.
• Muita mahdollisia seuratoiminnasta löytyviä työmahdollisuuksia ovat mm. media-assistentin, toimitilahuoltajan tai toimisto-työntekijän tehtävät.
• Nuoret osallistetaan viikon toimintojen suunnitteluun.

2. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten mahdollisuus uudelle koulutuspolulle
• Nuorille räätälöidään ammattiopisto Luovin kanssa personoituja koulutuspolkuja.

Kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat. Tavoitteena on tarjota 90 nuorelle henkilökohtainen personoitu palvelupolku työelämään tai koulutuspolulle, ja että osallistujista 50 % työllistyisi tai löytäisi itselleen mieleisen koulutuspolun.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2018
Päättymispvm   28.2.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun Kärpät 46 ry
Yhteyshenkilöt   Oulun Kärpät 46 ry, projektipäällikkö Miia Määttä, p. 044 703 24 65, miia.maatta(at)oulunkarpat46.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p.050 5728 533, nina.himsworth(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi