Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun Ohjaamon kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun Ohjaamon kehittämishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektissa jatkokehitetään Oulun Ohjaamon monialaista yhteistyötä ja palvelua maakuntauudistuksen myötä mukaan tulevien uusien toimijoiden kanssa. Projektin kautta uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä nykyisten TE-palveluiden ja työllisyys-, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä KELAn kanssa ja kehitetään yhdessä tulevassa maakuntauudistuksessa toimivaa toimintamallia nuorten ohjautumiseksi ja palvelemiseksi. Kun mallia kehitetään alusta lähtien yhdessä, on toimintamalli valmiina ja selkeänä, kun muutos tapahtuu ja palveluita tuotetaan uudella tavalla. Nuorten palveluita tuotetaan jatkossakin monialaisesti, matalalla kynnyksellä ja helposti saavutettavina. Nuorille luodaan valmiit ja selkeät palvelupolut ja vältetään katkeamat palveluissa uudistuksen aikana. Lisäksi projektissa kartoitetaan mahdolliset uudet palveluntuottajat ja myös heidän kanssaan käydään läpi Ohjaamon toimintaperiaatetta ja kehitetään yhdessä palvelumallia nuoren tukemiseksi moniammatillisesti yhdessä.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen sosiaalisen kuntoutuksen, palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin asiakkaan tarpeista lähtien. Projektissa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa, edistetään työn ja nuoren työvoiman kohtaamista sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa.

Projektin odotettavissa olevat tulokset

Uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Projektin aikana mallinnetaan toimintamalleja ja prosesseja, jotka ovat maakuntauudistuksen toteutuessa mahdollista juurruttaa maakunnallisesti. Tätä kautta mahdollistetaan nuorten palveluiden tuottaminen jatkossakin monialaisesti, matalalla kynnyksellä ja palvelut pidetään helposti saavutettavina, luodaan nuorille valmiit ja selkeät palvelupolut ja vältetään katkeamat palveluissa uudistuksen aikana.

Projekti auttaa nuoria työllistymään ja hakeutumaan koulutukseen. Byströmillä on suora polku jatkuvaan ja sujuvaan koulutukseen hakeutumiseen ja osaksi Byströmin toimintaa on luotu malli, jolla nuorta ja työnantajaa tuetaan työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja nuori saa uudenlaisissa oppimisympäristöissä tarvitsemansa yksilöllisen tuen.

Uusilla digitaalisilla keinoilla tehostetaan palveluohjausta

Kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannukset 750 086 €. Rahoittajina Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) 75 % ja Oulun kaupunki 25 %.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Keski-Suomen Ely-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, projektipäällikkö Antti Oksanen, p. 050 3499 185, palvelupäällikkö Sanna Kangosjärvi, p. 044 703 1632
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi