Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Urasampo
*
 
Hankkeen nimi   Urasampo
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Urasampo-projektin tavoitteena on edistää korkeakoulutettujen työllistymistä lisäämällä työnhakuvalmiuksia ja työelämätietoutta. Projektin tavoitteena on myös aktivoida työnhakua, kasvattaa kohderyhmän työmarkkina-arvoa ja lisätä osaamista kohdennetuille osa-alueille. Samalla tavoitteena on kohderyhmän työttömyysaikojen lyhentäminen ja korkeakoulutettujen työnhakijoiden työllisyyden edistäminen.

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen korkeakoulutetut työnhakijat. Projektissa huomioidaan etenkin nuoret alle 30-vuotiaat työnhakijat ja pitkän työuran tehneet, varttuneet työnhakijat.

Projektin toimenpiteet:

1. Uravalmennuslinjat: rakentuvat nykyaikaisen työnhaun kokonaisuuksista, sisältö kohdennetaan ryhmien tarpeisiin.
2. Ryhmätoiminnot (Inno-vertaisryhmäprosessi ja Vertais-Verkko): Inno on omia työnhakutapoja terävöittävä, ohjattu pienryhmäprosessi. VertaisVerkko on verkkoalustalle kehitettävä vertaisryhmäprosessi.
3. Kausitapahtumat, keskustelufoorumit ja webinaarit (mm. CV-valokuvauksia, pienryhmätyöskentelyä, webinaareissa tarjotaan keskeiset työnhakuopit tiivistetyssä muodossa).
4. Pitkospuut työllistymiseen -malli: vastavalmistuneille kehitettävä työnhaun tieto- ja harjoittelupaketti verkkoympäristöön.
5. Työllisyyttä edistävien hanketoimijoiden ja verkostojen ajankohtaisseminaarit.

Projektin odotettavissa olevat tulokset:

Urasampo- projektin tuloksena syntyy korkeakoulutettuja työnhakijoita aktivoivia palveluita, jotka johtavat tehokkaaseen työllistymiseen, kattavampaan työnhakuosaamiseen sekä parempiin työelämävalmiuksiin koko Pohjois- Suomen alueella. Projektissa kehitettävä Pitkospuut työllistymiseen -malli jää vastavalmistuneiden käyttöön pysyvästi. Työllisyystoimijoille järjestettävät seminaarit kehittävät toimintakentän työmarkkina- ja hankeosaamista, tehostavat hankkeiden välistä yhteistyötä ja edistävät tehokkaammin hyvien käytäntöjen leviämistä.

Rahoitus:

Rahoitus €

2018

2019

2020

Yhteensä:

ESR- rahoitus

179 526

204 198

208 276

592 000

Oulun kaupunki

16 831

19 144

19 525

55 500

Muut kunnat

15 327

17 433

17 782

50 542

Oulun ja Lapin yliopistot

7114

8091

8253

23 458

Hakijan omarahoitus

5610

6381

6509

18 500

Yhteensä:

224 408

255 247

260 345

740 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto
Ammattiliitot
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kajaanin, Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut
Muut kunnat
Toteuttajat  
Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry
Yhteyshenkilöt   PPOTTY ry, projektipäällikkö Sami Lopakka, p. 045 2373 206, sami.lopakka(at)uranoste.fi, Urakoordinaattori Hanna Kela, p. 045 6155 622, hanna.kela(at)uranoste.fi.
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Urasampo -verkkosivut   Linkki  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi