Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Digipore
*
 
Hankkeen nimi   Digipore
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet:
Projektin lähtökohtana oli vastata kehittämistarpeeseen yhteensovittaa työelämän digitalisaation elinkaari ja ihmisen työuran elinkaari. Toteutuksen taustalla oli lisääntynyt kysyntä teknologia-alan työntekijöistä. Oulun Digipore -osaprojektissa tavoitteena oli konkreettisten teknologia osaamiseen liittyvien työtehtävien, harjoittelujen, erilaisten valmennusten, tietoiskujen ja infojen kautta ohjata ja rohkaista työelämän ulkopuolella ole-via teknologiasta kiinnostuneita nuoria ammatinvalinnassa ja kouluttautumisessa. Lisäksi projektissa tarjottiin erilaisia vaihtoehtoja IT-alalta työttömäksi jääneille henkilöille uuden työllistymisen tai alan vaihtamisen tueksi.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Oulun osahankkeessa teknologia-alasta kiinnostuneet työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja alalta vastavalmistuneet tai alalta jo taustaa omaavat työttömät työnhakijat.

6Aika Digipore -projektin muut toteuttajat Oulun lisäksi olivat: Turun kaupunki (päätoteuttaja) Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Projektin tulokset:
Projekti sai toteutettua hyvin suunnitelmassa asetetut tavoitteet. Oulun osatoteutuksen kannalta keskeisimmät tavoitteet olivat kohtaamispaikan pilotointi, osaamisen näyttömahdollisuuksien järjestäminen sekä valmennukset.
Kohtaamispaikkaa pilotoitiin järjestämällä erilaisia tilaisuuksia (mm. Innostu IT:stä, Wake up@Laituri, Nappaa duuni-paneelikeskustelu, minimatchmaking tilaisuudet).
Osa osaamisen näyttömahdollisuuksista kiinnostuneista osallistui projektin neuvonta- ja ohjauspalveluihin, eli tapaamisiin, joissa keskusteltiin ICT-alan työnhausta, kartoitettiin osallistujan osaamista ja katsottiin koulutusvaihtoehtoja osaamisen päivittämiseen, jos sellaiselle oli tarvetta.
Osaamisennäyttömahdollisuuksien kohdalla tuli nopeasti ilmi, että yritykset eivät enää merkittävästi käyttäneet rekrytoinneissa olevia tehtäviä. Sen sijaan sijaan yritykset toivoivat, että työnhakijoilla olisi esitellä oma projekti, jonka pohjalta osaamista voisi arvioida. Tämän johdosta projektissa painopiste osaamisen näyttämisessä siirrettiin omien projektien ja osaamisportfolion esittelyyn GitHubissa.
Valmennuksina projektissa järjestettiin Full stack-web-ohjelmoinnin valmennus sekä IoT-arkkitehtivalmennus. Valmennusten avulla osallistujien osaamista kehitettiin vastaamaan työelämän tarpeita.

Numeerisia tuloksia:
Projektin avulla saatiin koulutettua 16 Full stack -web-ohjelmoinnin osaajaa sekä 13 IoT-arkkitehtiä. Neuvontaa ja työnhaun tukea tarjottiin lisäksi 29 asiakkaalle. Projektiin osallistuneista yhteensä 59 henkilöstä 7 työllistyi ja 5 aloitti opinnot.

Projektin hyödyt:
Hyötynä on projektin myötävaikutuksella alalle työllistyneet työnhakijat sekä alan koulutukseen hakeutuneet hakijat. Tästä ovat hyötyneet myös yritykset, kun alan osaajapulaan on vastattu. Hyötynä on nähtävä myös projektissa kehitetyt ja osaltaan jo juurrutetut uudet toimintamallit ja palvelut, jotka toimivat työvälineinä vastata myös jatkossa alan osaajapulaan.

Kustannukset ja rahoitus:
Toteutuneet kustannukset yhteensä:
Budjetti 157 440 €, toteutunut: 133 519 €
Rahoitus:
110 207 € (ESR 70 %) ja 47 233 € Oulun kaupunki (30 %)
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2018
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Hämeen Ely-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, projektikoordinaattori Päivi Jämsä, p. 050 433 8973; ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth p. 050-572 8533
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi