Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa
*
 
Hankkeen nimi   Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

6Aika: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa -hankkeeseen osallistuvat tahot ovat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Päätoteuttajana toimii Oulun yliopisto. Yeishankkeen taustalla on vastata digitaalisen osaamisen ja osaajien vajeeseen valmentamalla nopeasti ammattitaitoista työvoimaa.

Projektin kohderyhmät:

1. Työttömät ja irtisanomisuhan alaiset ICT-alan ja siihen liittyvien tekniikan alojen tai niitä tukevien alojen (korkeakoulutetut) osaajat
2. Yrityksiin jo työllistyneet henkilöt, jotka haluavat päivittää osaamistaan
3. 6Aika -kaupunkien digiosaajien vajeesta kärsivät yritykset

Projektin toimenpiteet:

1. Ajantasaisen valmennustarpeen selvittäminen
2. Valmennuksen sisällön määrittely ja koulutuksen organisointi
3. Valmennus, palautteen kerääminen ja valmennuksen laadun varmistaminen
4. Tulosten kokoaminen, raportointi sekä tulosten hyö-dyntäminen
5. Koordinointi ja viestintä

Valmennuksessa keskeistä on tekemällä oppiminen ja oma-aloitteisuuteen kannustaminen. Valmennus jaetaan erillisiin moduuleihin, ja kokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopetusta, etäopetusta, laboratoriotyöskentelyä ja työssäoppimista.

Rahoitus:

Rahoitus € 2018 2019 2020 Yhteensä
ESR-rahoitus 31 397 101 664 95 854 228 915
Oulun kaupunki 7000 21 000 21 000 49 000
Oulun yliopisto 6456 22 570 20 080 49 106
Yhteensä 44 853 145 234 136 934 327 021

Rahoitus € 2018 2019 2020 Yhteensä
ESR-rahoitus 12 965 75 778 40 862 129 605
Oulun kaupunki 2778 16 238 8757 27 773
Oulun ammattikorkeakoulu 2779 16 238 8756 27 773
Yhteensä 18 522 108 254 58 375 185 151

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Oulun ammattikorkeakoulu
Hämeen Ely-keskus
Oulun yliopisto
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilöt   Oulun ammattikorkeakoulu, Teija Tuhkala, teija.tuhkala(at)oamk.fi; Oulu yliopisto, Eero Huttunen, Eero.J.Huttunen(at)oulu.fi; Business Oulu -liikelaitos ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050-572 8533.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi